logo-staring

Vakantie en verlof

Wanneer hebben we vakantie in schooljaar 2016-2017?

vakantie periode

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasvakantie
meivakantie
hemelvaart
pinksteren
zomervakantie

maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2016
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017
maandag 17 april 2017
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

 Roostervrije dagen voor leerlingen

  • maandag 22 augustus 2016
  • maandag 9 januari 2017
  • maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli 2017

Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten.

De (printversie van de) vakantieregeling voor schooljaar 2016-2017 kunt u vinden via bijgaande link, klik hier.

Vroege boekers? De vakantieregeling voor schooljaar 2017–2018 treft u hieronder aan.

Vakantieregeling 2017-2018:

Vakantie

Data

herfstvakantie

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017

kerstvakantie

maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

voorjaarsvakantie

maandag 26 februari  t/m vrijdag 02 maart 2018

goede vrijdag

vrijdag 30 maart 2018

Pasen

maandag 2 april 2018

meivakantie

vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018

 

Pinksteren

maandag 21 mei 2018

zomervakantie

maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

 

 

 

 

 Roostervrije dagen voor leerlingen: maandag 21 augustus 2017 en maandag 9 juli t/m vrijdag 13 juli 2018. Eén roostervrije dag wordt nog ingepland op een nader te bepalen datum. Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten.

Kan ik buiten deze vakanties om vrij krijgen?

Soms kunnen zich speciale omstandigheden voordoen waardoor een leerling lessen moet missen. De (ouders van de) leerling vraagt dan verlof aan bij de afdelingsleider met het verlofaanvraagformulier. De betreffende afdelingsleider beoordeelt het verzoek. Een verzoek voor een dag verlof in verband met vakantiedrukte, familieweekend of lokale (dorps-)feesten wordt in principe niet toegekend. Op de tweede pagina van het formulier staan de verlofregeling en de beoordelinsgcriteria. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de receptie (locatie L), de locatieadministratie (locatie B en H).

Bezoek aan dokter en/of tandarts kunnen ouders/verzorgers telefonisch melden bij de receptie (L) of de administratie (B en H).

 

 Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!

turbanli kizla sikis