logo-staring
Namen en adressen
Op deze pagina vindt u de belangrijkste contactgegevens.

De directie

De directie bestaat uit de bestuurder en de directeur onderwijs.

de heer N. Woonink (bestuurder) | 0573 297252 w | 038 3324542 p
de heer Z. Vis (MEM, directeur onderwijs) | 0573 297252 w | 0573 252541 p

De raad van toezicht

de heer drs. M.T.J. Delen (voorzitter)
de heer drs. M.A.W.M. Fortuin (vicevoorzitter)
de heer G.A.F.M. ten Asbroek
de heer R. Raaben
mevr. mr. L.L. Vis

 

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs | (0800) 8051 (gratis) | info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs | (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

De medezeggenschapsraad

De oudergeleding (OMR)

mevrouw A. Moen (secretaris) | mrsecretariaat@staring.nl
mevrouw J. Kranen
de heer H. te Brinkhof
mevrouw H. Lourens
de heer E.G.A. Mombarg

De leerlingengeleding (LMR)

Anouk Nijhuis
Frank Stapelbroek
Lieke Roelofsen
Marjolein Wesselink
Merel Ries

De personeelsgeleding (PMR)

de heer A.F. Limonard
de heer D.F. Garssen (voorzitter)
de heer H.J.D. de Jong
de heer E.W. Megelink
de heer B.H.M. Mentink
mevrouw M. Pierik
mevrouw H.M.U. Prechtl
de heer S.J.M. Schatorjé
mevrouw S.J. Schreuder
mevrouw H.J.M. Haitink

Afvaardiging voor de Ondersteuningsplanraad

de heer A.F. Limonard

De ouderraad 

de heer Elco Hack (voorzitter)
mevr. Joyce Boeijink

mevr. Muriël Damaschek
mevr. Sonja Hottenhuis
mevr. Mian Rouwhorst (secretaris) ouderraad@staring.nl
mevr. Petra Verhage
mevr. Hannah Zwiers

Van links naar rechts op de foto:

Hannah Zwiers, Jan Doornekamp, Mian Rouwhorst, Muriël Damaschek, Petra Verhage, Joyce Boeijink, Cathelijne Jansen, Elco Hack, (Sonja Hottenhuis afwezig)

Vertrouwenspersoon integriteit

mevrouw K.A.M. van Os - ten Have | 0573 297252 | info@staring.nl

Vertrouwenspersonen klachtenregeling

mevr. H.P. van Silfhout | 06 34 88 07 00 | helgavansilfhout@gmail.com
de heer J. Kippers | 06 51 78 34 05 | johan@kippershrm.nl

  Locatie Lochem

  Afdelingsleiders | L

  de heer A.P.C.M. van de Sanden | leerjaar 1 Lochem | 0573 297204 w | 0573 251921 p
  mevr. L.G. Pool-Hilhorst | leerjaar 2 Lochem | 0573 297205 w | 0545 481808 p
  de heer J. Munk | leerjaar havo 3/vwo 3 | 0573 297206 w | 06 25096213 p
  de heer W.C.W. Peeters | mavo bovenbouw | 0573 297207 w | 0573 402159 p
  de heer drs. H.M.B. Grubben | havo bovenbouw | 0573 297208 k | 0575 845025 p
  mevr. drs. M.T.P. Heemels-Gerritzen | vwo bovenbouw | 0573 297209 k | 0545 275424 p

  Schoolzorgcoördinator

  mevr. M.Y.C Hol, MSc | 0573 297234 w | 06 33706214 p

  Zorgcoördinatoren

  mevr. M.Y.C Hol, MSc | Leerjaar 1| 0573 297234 w | 06 33706214 p
  mevr. N. Veldhuizen | leerjaar 2 | 0573 297234 w | 06 22435767 p
  mevr. H.J.M. Haitink/mevr. H. in Traa | mavo/havo/vwo 3 en mavo 4 | 0573 297297 w | 0573 259407 p
  de heer dr. E. van der Avoird | havo/vwo bovenbouw| 0573 297297 w | 0575 565794
  p

  Decaan

  de heer M. Bruil | mavo | 0573 297230 w
  mevr. M.A. van Aanholt | havo/vwo | 0573 297231 w

  Contactpersonen klachtenregeling

  mevr. J.E.H.L. Borggreve-Boers | 0573 297297 w | 0573 253362 p
  de heer J.B. Kellenaers | 0573 297297 w | 0314 842532 p
  de heer C. Matthijssen | 0573 297297 w | 074 2662823 p
  Locatie Beukenlaan

  Afdelingsleiders | B

  de heer W.H. Olthof | leerjaar 1 Borculo | 0545 273535 w | 0545 482406 p
  de heer R.S.J. Voorbraak | leerjaar 2 Borculo en vmbo-g+ bovenbouw | 0545 273535 w | p

  Zorgcoördinator

  de heer L.B. ten Have | 0545 273535 w | 0543 519912 p

  Contactpersonen klachtenregeling

  de heer L. B. ten Have | 0545 273535 w | 0543 519912 p
  mevr. L. van de Put | 0545 273535 w | 06 42377935 p
  Locatie Herenlaan

  Afdelingsleider | H

  de heer R. Ravenshorst | vmbo-b/k bovenbouw| 0545 271413 w | 0548 518451 p

  Zorgcoördinator

  de heer J. Oldenhave | vmbo-b en -k | 0545 271413 w| 06 55177997 p

   

  Decaan

  de heer E. Megelink | vmbo-b en -k | 0545 271413 w

  Contactpersonen klachtenregeling

  de heer E. Bolks| 0545 271413 w
  mevr. I.Katalanc | 0545 271413 w  Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

  Volg ons ook!

  turbanli kizla sikis