logo-staring
Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van het Staring College. De ouderraad is een meedenkende raad van enthousiaste ouders die in gesprek met de school gemeenschappelijk belangen behartigt. De ouderraad stelt zichzelf de volgende doelen:

  • Stimuleren van het contact tussen ouders en school. Onder andere door het jaarlijks organiseren van een thema-avond over een actueel onderwerp.
  • Toezien op de besteding van de gelden die via de vrijwillge ouderbijdrage worden geind en het toewijzen van een financiele bijdrage aan projecten.
  • Het adviseren van de schoolleiding met betrekking tot het schoolplan, kwaliteitsbeleid, tevredenheidsonderzoeken enzovoorts.
  • Een luisterend oor te hebben voor ouders over al wat leeft op het Staring College. Dit kunnen zowel positieve als minder positieve zaken betreffen.

De ouderraad 

de heer Elco Hack (voorzitter)
mevr. Joyce Boeijink

mevr. Muriël Damaschek
mevr. Sonja Hottenhuis
mevr. Mian Rouwhorst (secretaris) ouderraad@staring.nl
mevr. Petra Verhage
mevr. Hannah Zwiers

Van links naar rechts op de foto:

Hannah Zwiers, Jan Doornekamp, Mian Rouwhorst, Muriël Damaschek, Petra Verhage, Joyce Boeijink, Cathelijne Jansen, Elco Hack, (Sonja Hottenhuis afwezig)

Thema-avond

Elk jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond op de hoofdlocatie. Tijdens deze avond komt meestal een actueel pedagogisch thema aan de orde.Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!

turbanli kizla sikis