Extra begeleiding

Het Staring College biedt goede begeleiding, ook wanneer je iets extra’s nodig hebt. Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school. Alleen dán kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van talenten. Het Staring College is een school met een veilige leer- en leefomgeving. Maar er is ook aandacht voor de leerling als individu. Want als het even niet zo soepel gaat, bieden we de ondersteuning die nodig is.
Elke leerling heeft een coach. De coach heeft regelmatig gesprekken met jou en met je ouders/verzorgers. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de coach je adviseren om extra trainingen te volgen of doorverwijzen naar de zorgcoördinator. 

Hoe weet de school welke extra begeleiding nodig is?

In het eerste leerjaar worden alle leerlingen gescreend op:

 • leerachterstanden bij technisch/begrijpend lezen
 • spellen
 • ruimtelijk inzicht
 • rekenen/wiskunde
 • dyslexie
Afhankelijk van de uitkomst van deze screening worden er verschillende ondersteuningslessen aangeboden.

In het eerste en derde leerjaar wordt een zogenaamde SAQI-test afgenomen. Hiermee wordt een beeld gevormd van de leerlingen ten opzichte van hun:

 • huiswerk-attitude
 • plezier op school
 • zich sociaal aanvaard voelen
 • zelfvertrouwen
 • sociale vaardigheden
 • pesten of gepest worden
Afhankelijk van de uitkomst van deze test kan de coach in overleg met ouders beslissen om een leerling een extra training aan te bieden of in de mentorlessen wat extra aandacht te besteden aan plannen, samenvatten of persoonlijk welbevinden.


 


Meer hierover lees je in de afzonderlijke pagina's die je in het linker menu kunt vinden.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT