Ondersteuningsles

Bij ondersteuningslessen, ofwel Remediale hulp (RH) krijgt een leerling extra (pedagogische/didactische) hulp. Hierbij kun je denken aan extra hulp bij bijvoorbeeld rekenen of spelling.

Dit komt vaak voor bij kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan ook hulp gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en ondersteuning gebruiken.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT