logo-staring
Kanjertrainingen

In de mentorlessen van het eerste leerjaar bieden we de leerlingen Kanjertraining aan. Dit is een methode voor sociaal-emotionele vorming, waarbij leerlingen leren op een effectieve wijze om te gaan met hun eigen en andermans behoeftes en grenzen. Mentoren en andere lesgevenden zijn getraind om deze methode aan te kunnen bieden. Pesten, roddelen en/of elkaars spullen vernielen, zijn met deze methode beter bespreekbaar en effectiever aan te pakken.

Pestbeleid

Het Staring College streeft ernaar dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Binnen school wordt er dan ook aandacht besteed aan pesten en afspraken gemaakt. We hebben daarbij aandacht voor preventieve en curatieve maatregelen. De focus in de aanpak van pesten ligt niet alleen op de pester en de gepeste maar juist ook op de middengroep: pesten is vaak onderdeel van de dynamiek binnen de groep.Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!