logo-staring
Specifieke begeleiding

Het Staring College biedt basiszorg aan alle leerlingen. Voor sommige leerlingen is dit echter niet genoeg.

Wat als een leerling meer begeleiding nodig heeft?

Het Staring College biedt basisbegeleiding en -ondersteuning aan alle leerlingen. Voor sommige leerlingen is deze basis echter niet genoeg of er is sprake van een specifieke of structurele ondersteuningsbehoefte. Het Staring College spant zich in om de leerling de begeleiding te bieden die hij/zij nodig heeft. Dit kan door gesprekken met mentor, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, het volgen van een training, inschakeling van externe instanties of door de leerling tijdelijk te plaatsen in een schakelklas.

En als de school de juiste begeleiding niet kan bieden?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat het Staring College niet in de ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voorzien. Het Staring College zal dan een andere vorm van onderwijs adviseren (bijvoorbeeld praktijkonderwijs of in één van de vormen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs). Het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel beslist hierover.

Daarnaast kan een bepaalde klas of groep al zoveel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte hebben dat het opnemen van nog een leerling met een ondersteuningsbehoefte de draagkracht van zowel medeleerlingen als docenten te boven gaat. Plaatsing is in deze klas dan niet mogelijk. In al deze gevallen staan de zorgcoördinatoren de ouders en leerlingen terzijde om een passende onderwijsplek te vinden voor de leerling.Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!