Gezondheid

Het Staring College vindt een gezonde leer- en leefomgeving belangrijk. Op verschillende manieren hebben we aandacht voor die gezonde omgeving. Leerlingen leren we gezonde keuzes maken. Dat doen we door een gezond aanbod in kantines aan te bieden, door lessen en projecten te verzorgen over voeding en leefstijl, en door regels en afspraken die ons daarbij helpen. Meer informatie over de manier waarop wij een gezonde school realiseren, vindt u hier.

COVID-19

Wij volgen de door de overheid en het RIVM vastgestelde richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus.
Bij een besmetting van een leerling met het coronavirus volgen wij de adviezen van de GGD nauwgezet op. Wij hebben hiervoor een protocol opgesteld dat voor leerlingen, ouders en medewerkers op ons intranet staat bij 'Actuele informatie Corona' (inloggen op de website).
Of uw kind thuis moet blijven, is afhankelijk van de aard van de klachten. AJN, de verenging van jeugdartsen in Nederland, heeft een beslisboom opgesteld die u kan helpe bij het maken van de juiste keuze: aar school of thuisblijven.

Jeugdarts

Alle leerlingen in leerjaar 1 krijgen een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Leerlingen en/of ouders kunnen ook op eigen verzoek een afspraak met de jeugdarts maken. De school kan in overleg met de leerling en/of de ouders de jeugdarts verzoeken de leerling op te roepen.

Wanneer een leerling meer dan 60 uur heeft verzuimd, doet de zorgcoordinator een aanvraag bij de jeugdarts voor een consult met de leerling (uitgezonderd die leerlingen waarvoor andere afspraken gelden).

Meer informatie over welke begeleiding en onderzoeken de GGD (op school) uitvoert vindt u hier.

GGD-jeugdverpleegkundige

U kunt altijd - ook buiten de vaste afspraken om - bij de GGD-jeugdverpleegkundige terecht voor advies en ondersteuning als het om gezondheid en opvoeding gaat. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het inloopspreekuur op school waar ouders, leerlingen en docenten welkom zijn. Naast vragen over gezondheid en opvoeding, kan de jeugdverpleegkundige helpen bij vragen over pesten, faalangst, overgewicht of voeding. Als het nodig is, schakelt de jeugdverpleegkundige de schoolarts in.
Door de coronamaatregelen is er voorlopig geen inloopspreekuur op school. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 088-4433000 of een e-mail sturen.

Alcohol en roken

Op school en tijdens schoolactiviteiten wordt geen alcohol gedronken. In school en op het schoolplein wordt niet gerookt.

website is gerealiseerd door CollegeWapps