logo-staring

Gezondheid

Het Staring College vindt een gezonde leer- en leefomgeving belangrijk. Op verschillende manieren hebben we aandacht voor die gezonde omgeving. Leerlingen leren we gezonde keuzes maken. Dat doen we door een gezond aanbod in kantine's aan te bieden, door lessen en projecten te verzorgen over voeding en leefstijl, en door regels en afspraken die ons daarbij helpen.

De locatie Lochem heeft in februari 2017 daarvoor het vignet voeding behaald en is officieel een Gezonde School. De locaties in Borculo volgen hetzelfde beleid en werkwijze. Meer informatie over wat een gezonde school is leest u op de website van de rijksoverheid: www.gezondeschool.nl.

Schoolarts

Alle leerlingen in leerjaar 1 krijgen een uitnodiging voor een bezoek aan de schoolarts of schoolverpleegkundige. Leerlingen en/of ouders kunnen ook op eigen verzoek een afspraak met de schoolarts maken. De school kan in overleg met de leerling en/of de ouders de schoolarts verzoeken de leerling op te roepen.

Wanneer een leerling meer dan 60 uur heeft verzuimd, doet de zorgcoordinator een aanvraag bij de schoolarts voor een consult met de leerling (uitgezonderd die leerlingen waarvoor andere afspraken gelden).

Meer informatie over welke begeleiding en onderzoeken de GGD (op school) uitvoert vindt u hier.

Alcohol en roken

Op school en tijdens schoolactiviteiten wordt geen alcohol gedronken. In school en op het schoolplein wordt niet gerookt.Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!