Leerjaar 3 havo, atheneum en gymnasium

Deze leerlingen kiezen in leerjaar 3 een profiel. Dit profiel hangt samen met vervolgopleidingen en een beroep. In januari start het keuzeproces met een informatieavond. In de loop van het jaar behandelt de mentor een keuzemethode voor het kiezen van een profiel. Bij deze profielkeuze spelen onder andere een rol:
adviezen van docenten, mentor en decaan
resultaten van een profieltest
gesprekken met oud-leerlingen over vervolgopleidingen
informatie tijdens de beroepenavond.

In april/mei vindt de afronding plaats met de definitieve profielkeuze.

Social Media

website is gerealiseerd door CollegeWapps