4 en 5 havo en 4, 5 en 6 atheneum en gymnasium
In het studieprogramma van deze leerlingen is een module LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) opgenomen. Doel is het verkennen van vervolgopleidingen, inzicht krijgen in het eigen keuzeproces en het verzamelen van algemene informatie over studie en beroep. De decaan is bij de meeste activiteiten betrokken. De begeleiding heeft een individueel karakter. In het laatste jaar vindt inschrijving plaats voor het vervolgonderwijs. De decaan heeft regelmatig contact met alle examenkandidaten en houdt daarvoor spreekuur.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT