logo-staring

Leerjaar 3 havo, atheneum en gymnasium

Deze leerlingen kiezen in het derde leerjaar een profiel. Dit profiel hangt samen met vervolgopleidingen en een beroep. In januari start het keuzeproces met een informatieavond. In de loop van het jaar behandelt de mentor een keuzemethode voor het kiezen van een profiel. Bij die keuze voor een profiel spelen onder andere een rol: adviezen van docenten, mentor en decaan; resultaten van een profieltest; gesprekken met oud-leerlingen over vervolgopleidingen en informatie tijdens de beroepenavond.

In april/mei vindt de afronding plaats met de definitieve profielkeuze.Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!