Leerjaar 3 en 4 vmbo-b, vmbo-k, mavo+ en mavo
De leerlingen oriënteren zich in leerjaar 3 en 4 op het vervolgonderwijs (meestal het mbo) door middel van informatieavonden, open dagen, brochures en materiaal voor keuzebegeleiding.

Leerlingen in leerjaar 3 van de basis-, kaderberoepsgerichte leerweg en mavo+ lopen twee weken stage.
In leerjaar 4 lopen de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg één dag in de week stage bij een bedrijf of instelling. Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg lopen wekelijks een halve dag stage.
De decaan coördineert dit oriëntatie- en keuzeproces. Iedere leerling legt in de loop van leerjaar 3 en 4 een portfolio aan waarin de leerling relevante zaken vastlegt op het gebied van prestaties, interesses en oriëntatie op beroepen en vervolgopleidingen. Bij het vullen van het portfolio spelen de mentor en de decaan een belangrijke rol.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT