logo-staring

Leerjaar 1 vmbo-b/k en k/mavo
De leerlingen van leerjaar 1 vmbo-b/k en k/mavo bezoeken het hele jaar twee lesuren per week de vmbo-locatie aan de Herenlaan om zich te oriënteren op de sectoren en profielen van het vmbo. De praktijkdocenten van de diverse profielen geven deze PSO-lessen (Praktische Sector Oriëntatie).


Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!