Coach en klassendocent

Elke leerling heeft een coach en in de onderbouw een klassendocent. Zij volgen de leerling en kijken naar het functioneren en  de prestaties van de leerling.


 
De coach

De coach houdt de gegevens van de leerling bij in een leerlingvolgsysteem. Ook kan de coach als de omstandigheden daartoe aanleiding geven een rol spelen bij het doorverwijzen van een leerling naar de zorgcoördinator.
De coach heeft gesprekken met de leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en met docenten die lesgeven aan de leerling.
Ook kan de coach een rol spelen bij het doorverwijzen van een leerling naar de zorgcoördinator, als de omstandigheden daartoe aanleiding is.

In de bovenbouw is de coach in samenwerking met de schooldecaan ook betrokken bij de loopbaanoriëntatie. De coach houdt de gegevens van de leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem.  geven.
 

De klassendocent

De klassendocent houdt het groepsproces van de klas in de gaten en stuurt zo nodig bij. De klassendocent helpt leerlingen bij het leren leren en bij het plannen. De klassendocenten geven speciale lessen aan hun leerlingen. In deze lessen komen onderwerpen aan de orde als:

  • leren leren
  • leren huiswerk maken
  • sociaal-emotionele vorming

In de klassendocentlessen van het eerste leerjaar wordt aandacht besteed aan kennismaking en het groepsproces. Hierbij komt ook respect voor elkaar en hoe om te gaan met pestgedrag aan bod. Leidraad voor deze lessen is een programma waarbij diverse onderdelen door de leerjaren heen op elkaar worden afgestemd.

 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT