Mentoraat

De mentor volgt het functioneren en de prestaties van de leerlingen. Ook houdt de mentor het verzuim van de leerlingen in de gaten.

Wat doe je in de mentorles?

De mentoren geven mentorlessen aan hun leerlingen. In deze lessen komen onderwerpen aan de orde als:

  • leren leren
  • leren huiswerk maken
  • sociaal-emotionele vorming

In de mentorlessen van het eerste leerjaar wordt aandacht besteed aan kennismaking en het groepsproces. Hierbij komt ook respect voor elkaar en hoe om te gaan met pestgedrag aan bod. Leidraad voor de mentorlessen is een programma waarbij diverse onderdelen door de leerjaren heen op elkaar worden afgestemd.

Welke rol speelt de mentor bij de begeleiding?

De mentor houdt de gegevens van de leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Ook kan de mentor als de omstandigheden daartoe aanleiding geven een rol spelen bij het doorverwijzen van een leerling naar de zorgcoördinator.

In de bovenbouw is de mentor in samenwerking met de schooldecaan ook betrokken bij de loopbaanoriëntatie. De mentor houdt de gegevens van de leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Ook kan de mentor een rol spelen bij het doorverwijzen van een leerling naar de zorgcoördinator, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT