Ons onderwijs

 

Het verzorgen van goed onderwijs is de primaire taak van het Staring College. Iedere betrokkene (leerling, ouder, werknemers, OOP, af- en toeleverende onderwijsinstellingen) bij het Staring College heeft in het behouden en verbeteren van goed onderwijs een rol. De rollen zijn divers vanwege de verschillende belangen en verantwoordelijkheden van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid en de zorg voor uitvoering van goed onderwijs ligt bij het bestuur en de directie.

Kwaliteit van onderwijs

Een goede school biedt leerlingen de kans om zich te ontwikkelen en op het eigen niveau optimaal te presteren. Daartoe biedt de school een veilige en prettige sfeer, een goede begeleiding en gekwalificeerd personeel.

De Inspectie van het Onderwijs houdt ook toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. In de afgelopen jaren heeft de onderwijsinspectie telkens aangegeven geen belangrijke tekortkomingen of risico’s te zien. De bevindingen kunt u nalezen op www.owinsp.nl. Rechts kunt u bij "Uitgelicht" de functie "Zoek en vergelijk scholen" aanklikken en de vestiging intypen waarvan u de resultaten wilt bekijken.

In het kader van het project Vensters voor Verantwoording is het mogelijk om scholen met elkaar te vergelijken op basis van verschillende kenmerken en resultaten. Deze gegevens vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl.

Werken aan verbetering

Het Staring College werkt op systematische wijze aan verbetering van de kwaliteit: in de klas en in de school. We gebruiken verschillende instrumenten voor kwaliteitsverbetering. Een van de instrumenten die we inzetten bij de begeleiding van docenten is school video interactie begeleiding (SVIB). Een geschoolde begeleider maakt video-opnamen van (delen van) een les of van begeleidingsgesprekken en gebruikt deze opnamen ten behoeve van de ontwikkeling van de docent.

Regelmatig meten we de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. Ook vragen we naar de mening van toeleverende basisscholen. De tevredenheidmetingen worden periodiek herhaald.

In het voorjaar van 2016 zijn er via digitale vragenlijsten tevredenheidsmetingen onder ouders en leerlingen afgenomen. De resultaten vindt u ook via www.scholenopdekaart.nl (leerjaar 3), bij de kopjes 'tevredenheid ouders', 'tevredenheid leerlingen' en 'schoolklimaat en veiligheid'.

 

Inspectie

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs | (0800) 8051 (gratis) | info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs | (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT