Examen 2020

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, vervalt in schooljaar 2019-2020 Het Centraal Examen (CE). Van 20 t/m 22 april en van 6 t/m 15 mei vinden toetsen van de  derde schoolexamenperiode (SE3) plaats. De uitslag hiervan is op 4 juni en is tevens de einduitslag van de eindexamens. Herkansingen volgen in de periode daarna.
De lijst met geslaagde kandidaten wordt gepubliceerd en is op onze site na inloggen te raadplegen.
Uitgebreide informatie over de eindexamens, zoals roosters en data, is te vinden op de website Examenblad.

Informatie over examenreglement en -protocollen vindt u, mits u bent ingelogd, onderaan deze pagina.

Diploma-uitreiking 2020
Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, worden de diploma-uitreikingen dit jaar anders georganiseerd. Leerlingen en ouders zullen worden geïnformeerd over locatie en wijze waarop de diploma-uitreiking plaatsvindt.

 Locatie H:  vmbo bb-kb  6 juli 2020 18.00 uur
 Locatie B: mavo+  8 juli 2020 18.00 uur
 Locatie Lochem: mavo   7 juli 2020
  havo   8 juli 2020
  vwo   9 juli 2020


website is gerealiseerd door CollegeWapps