Informatie avonden

We nodigen u als ouder/verzorger enkele malen per schooljaar uit om ons te bezoeken. In de meeste leerjaren is er aan het begin van het schooljaar een informatie- en kennismakingsavond, waarop u de mentor van uw kind en de afdelingsleider van de betreffende afdeling kunt ontmoeten.

10-minuten gesprek

Ouders kunnen de resultaten van hun kind altijd zien in Magister. Tijdens ouderspreekavonden (10-minutengesprekken) worden de resultaten besproken.  Als ouder kunt u vooraf aangeven welke twee docenten u wilt spreken (de mentor kan één van deze docenten zijn). Ouderspreekavonden vinden doorgaans plaats in december en in maart.
Een handleiding voor het inschrijven voor deze gesprekken staat na inloggen op het intranet onder Onderwijs/Informatieavonden bij 'Alleen voor ouders'.

Als u gedurende het jaar behoefte heeft om te praten met de mentor van uw kind of met andere betrokkenen kunt u altijd contact opnemen.

COVID-19
Vanwege coronamaatregelen vonden de 10-minutengesprekken in december 2020 online plaats via MS Teams. Via Magister werden datum en tijdstip van het gesprek of de gesprekken bekendgemaakt. In de agenda van Magister vonden ouders een linkje naar het gesprek. Bij het aanklikken van de link komt de ouder in een portal; de betreffende docent geeft de ouder toegang tot het gesprek.
De handleiding voor inschrijven voor de ouderavonden via de computer vindt u hier.
De handleiding voor inschrijven voor de ouderavonden via de app vindt u hier.
Of de 10-minutengesprekken in schooljaar 2021-2022 ook online plaatsvinden, is afhankelijk van coronamaatregelen die al dan niet van kracht zijn. 

Thema avond

Thema-avond

Elk jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond. Tijdens deze avond komt meestal een actueel pedagogisch thema aan de orde.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT