Excursies

Verzekering tijdens excursies

De school heeft een collectieve ongevallen- en reisverzekering afgesloten. Dit is een aanvullende dekking; uw eigen verzekering gaat voor. Voor de verzekering door school afgesloten geldt dat de ongevallenverzekering tijdens schooluren en alle activiteiten in schoolverband en gedurende één uur hiervoor en hierna of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van de activiteit vergt, van kracht is. De reisverzekering geldt tijdens reizen, kampen en excursies welke door of namens de school plaats vinden. Onder de dekking vallen oa medische kosten, schade aan en verlies van bagage, foto- en filmtoestellen, brillen en reisdocumenten.

Als er tijdens een buitenschoolse activiteit schade ontstaat, moet dit direct worden gemeld bij de begeleider(s).

Mocht u vragen hebben over de verzekering, dan kunt u contact opnemen met de heer J.H.Kappert, controller, via telefoonnummer 0573 - 297297.Veel vaksecties hebben één of meer (dag)excursies in hun programma opgenomen. Zo mogelijk worden locaties bezocht, die voor meer dan één vak interessant zijn. Een goed voorbeeld is de jaarlijkse excursie naar Amsterdam voor leerjaar 2, waarbij veel vakken samenwerken en de leerlingen een keuze kunnen maken uit verschillende programma's. 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT