Schoolfeesten

Elke locatie organiseert één of tweemaal per jaar een schoolfeest. Afhankelijk van de locatie wordt het feest binnen of buiten het schoolgebouw gehouden. Soms is er sprake van een thema en worden leerlingen verzocht verkleed te komen.

Op schoolfeesten wordt geen alcohol gebruikt. Als leerlingen toch alcohol gebruiken, worden de ouders ingelicht.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT