Werkweken

In het eerste leerjaar starten de leerlingen met enkele introductiedagen. Doel is kennis te maken met elkaar en met de mentoren en lesgevenden.

In leerjaar 2 organiseren we ter kennismaking aan het begin van het school jaar een survivaldag, die vooral is gericht op samenwerking, rolverdeling en leiderschap.

In de bovenbouw organiseren we voor de diverse afdelingen werkweken naar bestemmingen in Nederland of elders in Europa. 

Gedurende het schooljaar zijn er voor alle klassen en afdelingen sportdagen. Groepjes leerlingen uit de bovenbouw doen soms mee aan regionale of landelijke sportevenementen.

 

Verzekering tijdens werkweken

De school heeft een collectieve ongevallen- en reisverzekering afgesloten. Dit is een aanvullende dekking; uw eigen verzekering gaat voor. Voor de verzekering door school afgesloten geldt dat de ongevallenverzekering tijdens schooluren en alle activiteiten in schoolverband en gedurende één uur hiervoor en hierna of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van de activiteit vergt, van kracht is. De reisverzekering geldt tijdens reizen, kampen en excursies welke door of namens de school plaats vinden. Onder de dekking vallen oa medische kosten, schade aan en verlies van bagage, foto- en filmtoestellen, brillen en reisdocumenten.

Als er tijdens een buitenschoolse activiteit schade ontstaat, moet dit direct worden gemeld bij de begeleider(s).

Mocht u vragen hebben over de verzekering, dan kunt u contact opnemen met de de afdeling financiën en control, mailadres: servicedeskfenc@staring.nl, telefoonnummer 0573 - 297297.

 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT