atheneum

 

Het atheneum is een zesjarige opleiding die je voorbereidt op een studie aan een universiteit. Naast het atheneum kent het Staring College ook gymnasium+, voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen.

Het eerste leerjaar volg je in een zogenaamde dakpanklas, bijvoorbeeld havo/atheneum. De overgang vanuit het basisonderwijs verloopt zodoende soepeler en we kunnen samen met jou bekijken welk niveau het beste bij jou past. Aan het einde van het eerste leerjaar maak je de definitieve keuze voor het atheneum of voor een andere onderwijssoort.

Vakken en profielen

Cambridge Engels wordt als keuzevak aangeboden aan leerlingen die atheneum-niveau aankunnen. Meer hierover staat in deze folder.

In leerjaar 2 wordt het vakkenpakket uitgebreid met Duits, economie en natuur-/scheikunde. Ook in leerjaar 3 volg je deze vakken.

Aan het einde van leerjaar 3 maak je een keuze voor een bepaald profiel waarin je eindexamen gaat doen. Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv en een tweede vreemde taal (Duits of Frans), kies je vakken die specifiek bij een bepaald profiel passen. Bovendien maak je een keuze voor vakken in het zogenaamde vrije deel. Alle vakken en mogelijkheden vind je in de lessentabel.

De vier profielen waaruit je kunt kiezen zijn:

  • Cultuur & Maatschappij (C & M)
  • Economie & Maatschappij (E & M)
  • Natuur & Gezondheid (N & G)
  • Natuur & Techniek (N & T).

De keuze voor een profiel hoef je niet alleen te bepalen. In leerjaar 3 word je tijdens de mentorles uitgebreid begeleid in het keuzeproces. Zie ook Keuzebegeleiding havo en vwo 3. In leerjaar 4 tot en met 6 volg je de vakken die bij het door jou gekozen profiel horen. In leerjaar 5 maak je een begin met je profielwerkstuk. In leerjaar 6 rond je het profielwerkstuk af en doe je eindexamen.

Op welke locaties kan ik het atheneum volgen?

Je kunt niet alle leerjaren op elke locatie volgen.

In Lochem kun je alle leerjaren van het atheneum volgen. Op de Beukenlaan in Borculo kun je alleen leerjaar 1 en 2 volgen. Daarna ga je voor leerjaar 3 tot en met 6 van het atheneum naar Lochem.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT