Perioden
Een schooljaar is ingedeeld in vier perioden.
Schooljaar 2021-2022 is als volgt ingedeeld:

 
 
 
 
start
 
 
einde
 
periode 1 30 augustus 2021  17 november 2021
periode 2  17 november 2021  2 februari 2022
periode 3  2 februari 2022  6 april 2022
periode 4  6 april 2022 24 juni 2022
 
Lestijden

De schooldag duurt in principe tot en met het 8e uur. Bij het maken van afspraken dienen leerlingen en ouders hiermee rekening  te houden.

L1 = Leerjaar 1, 2 en 3 Lochem | L2 = Leerjaar 4, 5 en 6 Lochem
B = locatie Beukenlaan | H = locatie Herenlaan


L1 en B

L2 H
1e uur
2e uur

3e uur
4e uur

5e uur
6e uur

7e uur
8e uur

08. 15 - 09.05
09.05 - 09.55
Pauze
10.15 - 11.05
11.05 - 11.55
Pauze
12.25 - 13.15
13.15 - 14.05
Pauze
14.25 - 15.15
15.15 - 16.05

1e uur
2e uur
3e uur

4e uur
5e uur

6e uur
7e uur

8e uur

08.15 - 09.05
09.05 - 09.55
09.55 - 10.45
Pauze
11.05 - 11.55
11.55 - 12.45
Pauze
13.15 - 14.05
14.05 - 14.55
Pauze
15.15 - 16.05

1e uur
2e uur

3e uur
4e uur

5e uur
6e uur

7e uur
8e uur

08.40 - 09.30
09.30 - 10.20
Pauze
10.35 - 11.25
11.25 - 12.15
Pauze
12.45 - 13.35
13.35 - 14.25
Pauze
14.35 - 15.25
15.25 - 16.15

 
Turborooster
Op dagen waarop er 's middags (rapport)vergaderingen zijn, duurt elke les tien minuten korter. Dit noemen we het turborooster. Leerlingen die op een turbodag na het 1ste uur les hebben, moeten dus eerder op school zijn.


L1 en B

L2 H
1e uur
2e uur

3e uur
4e uur

5e uur
6e uur

7e uur
8e uur

08. 15 - 08.55
08.55 - 09.35
Pauze
09.55 - 10.35
10.35 - 11.15
Pauze
11.45 - 12.25
12.25 - 13.05
Pauze
13.25 - 14.05
14.05 - 14.45

1e uur
2e uur
3e uur

4e uur
5e uur

6e uur
7e uur

8e uur

08.15 - 08.55
08.55 - 09.35
09.35 - 10.15
Pauze
10.35 - 11.15
11.15 - 11.55
Pauze
12.25 - 13.05
13.05 - 13.45
Pauze
14.05 - 14.45

1e uur
2e uur

3e uur
4e uur

5e uur
6e uur

7e uur
8e uur

08.40 - 09.20
09.20 - 10.00
Pauze
10.15 - 10.55
10.55 - 11.35
Pauze
12.05 - 12.45
12.45 - 13.25
Pauze
13.35 - 14.15
14.15 - 14.55


Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen

Binnen het Staring College werken we met weekroosters die van week tot week kunnen verschillen: zo voorkomen we eventueel lesuitval zoveel mogelijk. Toch is het door ziekte of afwezigheid van docenten soms noodzakelijk om het rooster te wijzigen. Deze roosterwijzigingen worden zo snel mogelijk op de informatieborden en in Zermelo gepubliceerd. De roosters in Magister zijn niet altijd geactualiseerd; de informatieborden en Zermelo zijn leidend!

Wat als de wijziging op zeer korte termijn plaatsvindt?

Soms vindt een roosterwijziging op zeer korte termijn plaats, bijvoorbeeld in geval van ziekte van een docent. Sommige klassen hebben een Whatsapp-groep waarin een mentor of docent de roosterwijziging kan melden.
We proberen in de brugperiode zoveel mogelijk een aansluitend rooster te maken.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT