Vakantie en verlof

Wanneer hebben we vakantie in schooljaar 2019-2020?


Vakantie

Data

herfstvakantie

maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019

kerstvakantie

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

voorjaarsvakantie

maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Pasen

vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

meivakantie

donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren

maandag 1 juni 2020

zomervakantie

maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020


Roostervrije dagen voor leerlingen: 
  • maandag 2 september 2019
  • maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli 2020
  • één roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd). Deze dag kan per afdeling verschillen. Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten ontvangt een leerling gedurende het schooljaar. Op vrijdag 17 juli 2020 is de afsluiting van het schooljaar. Leerlingen halen dan het rapport op. 

Kan ik buiten deze vakanties om vrij krijgen?

Soms kunnen zich speciale omstandigheden voordoen waardoor een leerling lessen moet missen. De (ouders van de) leerling vraagt dan verlof aan bij de afdelingsleider met het verlofaanvraagformulier. De betreffende afdelingsleider beoordeelt het verzoek. Een verzoek voor een dag verlof in verband met vakantiedrukte, familieweekend of lokale (dorps-)feesten wordt niet toegekend. Op de tweede pagina van het formulier staan de verlofregeling en de beoordelingscriteria. 

Het formulier kunt u vinden onderaan deze pagina maar is ook verkrijgbaar bij de receptie (locatie L), de locatieadministratie (locatie B en H).

Bezoek aan dokter en/of tandarts kunnen ouders/verzorgers telefonisch melden bij de receptie (L) of de administratie (B en H). 

website is gerealiseerd door CollegeWapps