logo-staring

Vakantie en verlof

Wanneer hebben we vakantie in schooljaar 2018-2019?


herfstvakantie

maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018

kerstvakantie

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

voorjaarsvakantie

maandag 25 februari  t/m vrijdag 1 maart 2019

meivakantie

maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019

 

Hemelvaartsdag

donderdag 30 mei 2019

dag na Hemelvaartsdag           

vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren

maandag 10 juni 2019

zomervakantie

maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Roostervrije dagen voor leerlingen: 

  • maandag 27 augustus 2018 en 
  • maandag 15 juli t/m vrijdag 19 juli 2019
  • Eén roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd). Deze dag kan per afdeling verschillen.

Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten ontvangt een leerling gedurende het schooljaar. Op vrijdag 19 juli 2019 is de afsluiting van het schooljaar. Leerlingen halen dan het rapport op. 


Kan ik buiten deze vakanties om vrij krijgen?

Soms kunnen zich speciale omstandigheden voordoen waardoor een leerling lessen moet missen. De (ouders van de) leerling vraagt dan verlof aan bij de afdelingsleider met het verlofaanvraagformulier. De betreffende afdelingsleider beoordeelt het verzoek. Een verzoek voor een dag verlof in verband met vakantiedrukte, familieweekend of lokale (dorps-)feesten wordt niet toegekend. Op de tweede pagina van het formulier staan de verlofregeling en de beoordelingscriteria. 

Het formulier kunt u vinden onderaan deze pagina maar is ook verkrijgbaar bij de receptie (locatie L), de locatieadministratie (locatie B en H).

Bezoek aan dokter en/of tandarts kunnen ouders/verzorgers telefonisch melden bij de receptie (L) of de administratie (B en H).