logo-staring

Vakantie en verlof

Wanneer hebben we vakantie in schooljaar 2017-2018?

vakantie periode

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag
Pasen
meivakantie
pinksteren
zomervakantie

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
vrijdag 30 maart 2018
maandag 2 april 2018
vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018
Roostervrije dagen voor leerlingen

  • maandag 21 augustus 2017
  • maandag 9 juli t/m vrijdag 13 juli 2018
  • Eén roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd) en kan per afdeling verschillen.

Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten.

Het overzicht met vakanties voor schooljaar 2018-2019 treft u aan in het submenu van deze pagina: vroege boekers.

Kan ik buiten deze vakanties om vrij krijgen?

Soms kunnen zich speciale omstandigheden voordoen waardoor een leerling lessen moet missen. De (ouders van de) leerling vraagt dan verlof aan bij de afdelingsleider met het verlofaanvraagformulier. De betreffende afdelingsleider beoordeelt het verzoek. Een verzoek voor een dag verlof in verband met vakantiedrukte, familieweekend of lokale (dorps-)feesten wordt in principe niet toegekend. Op de tweede pagina van het formulier staan de verlofregeling en de beoordelingscriteria. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de receptie (locatie L), de locatieadministratie (locatie B en H).

Bezoek aan dokter en/of tandarts kunnen ouders/verzorgers telefonisch melden bij de receptie (L) of de administratie (B en H).

 

 Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!