logo-staring
Archief | Nieuws
Persbericht 20 februari 2019
Bericht geplaatst op: 20-2-2019


Op donderdag 7 februari jl. heeft zich in een klaslokaal van het Staring College in Lochem een incident voorgedaan waarbij door toedoen van een docent een situatie is ontstaan die ontoelaatbaar is in de school. Van de situatie is door een leerling een filmpje gemaakt en verspreid. Het filmpje is op internet terecht gekomen, is daar veelvuldig gedeeld en heeft tot veel aandacht op sociale media en in andere media geleid.

Dezelfde donderdag is de docent tijdelijk geschorst en is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen. Dat onderzoek is afgelopen vrijdag afgerond. Op maandag 18 februari zijn conclusies getrokken, beslissingen genomen en vervolgens zijn (opnieuw) gesprekken gevoerd met de betrokkenen.

De gesprekken zijn constructief geweest. Er is besloten dat de docent, de leerling en zijn ouders en het schoolbestuur met onderstaande gezamenlijke verklaring naar buiten komen.

Verklaring

De docent, de leerling en zijn ouders, en het bestuur betreuren de ontstane situatie.

De  betreffende docent beseft dat het incident grote impact heeft en dat hij in de gegeven omstandigheden niet kan terugkeren op school. In goed overleg tussen de docent en het bestuur als werkgever van de docent, is een regeling overeengekomen waarvan de strekking op hoofdlijnen is:

·       De tijdelijke schorsing van de docent is per direct beëindigd.

·       De docent gaat binnenkort met pensioen.

·       De docent zal tot zijn pensionering geen werkzaamheden meer verrichten voor het Staring College.

·       De docent en het bestuur brengen geen verdere details van de regeling naar buiten.

De betreffende leerling is ook uitdrukkelijk geconfronteerd met de gevolgen van zijn ontoelaatbaar handelen. De school heeft met de leerling, in bijzijn van zijn ouders, indringende gesprekken gevoerd. Daarbij is onder andere gesproken over de risico’s van de digitale media. De school heeft met de leerling en zijn ouders afspraken gemaakt over de manier waarop hij er zich goed van bewust wordt wat verantwoordelijk gebruik van digitale media is. De verwachting is dat de leerling hier veel van zal leren en zijn gedrag voortaan zal aanpassen.

De school, de leerling en zijn ouders brengen geen details van de afspraken naar buiten omdat zij dat in het belang van de leerling achten.

Na afhandeling van de gemaakte afspraken willen zowel de docent als de leerling en zijn ouders de situatie achter zich laten en weer vooruit kijken.

Vast staat dat het Staring College het onderwerp mediawijsheid in de komende tijd extra aandacht zal geven. Ook zullen de regels omtrent het gebruik van mobiele telefoons opnieuw tegen het licht gehouden worden. Dit alles om te bereiken dat er verantwoord wordt omgegaan met digitale media en niemand nadelige gevolgen ondervindt van het gebruik ervan.TerugDisclaimer | Sitemap | | Contact | Webmail

Volg ons ook!