logo-staring
Archief | Nieuws
Scholen werken samen in een regionaal mobiliteitscentrum
Bericht geplaatst op: 21-3-2019

Zes scholen in de regio gaan samenwerken op het gebied van personeel.De bestuurders van Het Assink lyceum, Het Erasmus, Het Stedelijk Lyceum, OSG Hengelo, het Staring College en De Waerdenborch willen samenwerken op het gebied van personeel in de vorm van een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC). De betrokken schoolbesturen hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot bestuurlijke samenwerking in de regio Twente/Achterhoek te komen.

 Met deze bestuurlijke samenwerking willen de schoolbesturen de onderwijskwaliteit voor leerlingen in de regio waarborgen en indien mogelijk verhogen. De bestuurders van de zes schoolbesturen hebben de handen ineengeslagen om in te kunnen spelen op landelijke en regionale ontwikkelingen, zoals het toenemende lerarentekort en leerlingendaling. Bij de schoolbesturen staat goed werkgeverschap hoog in het vaandel. De samenwerking biedt meer loopbaanmogelijkheden voor de medewerkers van de schoolbesturen. Ook willen de scholen opleidingen en begeleiding gezamenlijk vorm geven.  

 Bestuurlijke samenwerking in een RMC
De schoolbesturen gaan binnen het RMC een gezamenlijke vacaturesite opzetten, waarop alle vacatures van de schoolbesturen worden geplaatst. Hierop kunnen medewerkers hun belangstelling kenbaar maken. Door middel van een portfolio en een cv wordt duidelijk over welke kwaliteiten de kandidaat beschikt. In het  sollicitatieproces krijgen de medewerkers een bevoorrechte positie.   

 De scholen onderzoeken hoe vraag en aanbod van personeel op elkaar kunnen worden afgestemd. Op deze manier kan tijdig geanticipeerd worden op te veel formatie die ontstaat door krimp, vacatures, aflopende en tijdelijke contracten. Hierdoor kan ook extra perspectief aan de medewerkers worden geboden.

 De schoolbesturen gaan samen met hogescholen onderzoeken hoe de schaarste bij sommige vakken, zoals natuurkunde, Nederlands, Duits, en wiskunde, het beste kan worden opgevangen en opgelost.

 Intentieverklaring en vervolgproces
Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt de samenwerking binnen het RMC concreet vormgegeven. De eerste stap is het creëren van voorwaarden voor het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, verder inhoud geven aan goed werkgeverschap en het oplossen van de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt.

 TerugDisclaimer | Sitemap | | Contact | Webmail

Volg ons ook!