logo-staring
Archief | Nieuws
Vacatures Staring College | docent Engels
Bericht geplaatst op: 12-6-2019

Het Staring College te Lochem en Borculo zoekt:

Docent Engels 2e graad 0,6000-0,8000 fte locatie Beukenlaan 1 te Borculo.


Ingangsdatum: 1 augustus 2019.
Het betreft een tijdelijke aanstelling met reguliere uren.

Inlichtingen bij: de heer R. Voorbraak, afdelingsleider leerjaar 2 Borculo en mavo+ bovenbouw, tel. 0545-273535.

De sluitingstermijn is 21 juni 2019.

Voor de functie geldt schaal LB. Afhankelijk van de huidige inschaling kan daarvan worden afgeweken. De vigerende cao-VO is van toepassing.

Er kan gesolliciteerd worden naar een deel van de vacature. Onbevoegden kunnen ook solliciteren, als zij bereid zijn hun bevoegdheid voor genoemd vak te behalen.

Onderdeel van de procedure is dat de kandidaat een geldige verklaring omtrent het gedrag kan verkrijgen. Deze wordt voor aanvang van de werkzaamheden door de werkgever aangevraagd.

De mogelijkheid bestaat dat het dienstverband op payroll basis is.

Sollicitaties zenden aan: vacatures@staring.nl

Bij het onderwerp graag vermelden naar welke vacature u solliciteert.

Deze site wordt telkens aangepast als vacatures zijn vervuld of nieuwe vacatures ontstaan.


Terug