logo-staring
Archief | Nieuws
Unilocatie Borculo
Bericht geplaatst op: 17-7-2019

Gemeente Berkelland stemt in met traject voor nieuwbouw.


Het Staring College heeft in Borculo twee locaties: aan de Herenlaan en aan de Beukenlaan. Al lange tijd is het onze wens deze twee locaties samen te voegen om thuisnabij vmbo-onderwijs en instroom in havo en vwo krachtig en toekomstgericht in te richten.  Hiermee kan ook worden ingespeeld op dalende leerlingenaantallen door de demografische ontwikkelingen.

Onderzoek
Het Staring College heeft in overleg met de gemeente Berkelland een onderzoek laten uitvoeren naar geschikte locaties.
Carlien Krist, bestuurder van het Staring College: “Wij hebben een adviesbureau ingeschakeld om voor ons te kijken wat de beste locatie is voor het nieuwe Staring College in Borculo. Daarbij is uitdrukkelijk met de medewerkers gesproken over welke eisen inspirerend en toekomstbestendig onderwijs stelt aan de huisvesting en de plek. Vier scenario’s/locaties (renovatie op de Beukenlaan, nieuwbouw op de Beukenlaan, nieuwbouw op de Graaf Wichmanstraat en nieuwbouw bij de sportvelden van sportpark De Wildbaan) zijn onderzocht op een aantal criteria. Vervolgens is een advies aan het college van B&W voorgelegd: wat het Staring College betreft zijn er meerdere goede opties.”

Gemeentelijke beoordeling
De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek heeft de gemeente beoordeeld en nader bekeken vanuit financieel en ruimtelijk perspectief. Op basis hiervan scoren nieuwbouw aan de Beukenlaan of nieuwbouw bij de sportvelden van sportpark De Wildbaan het hoogst.
Maikel van der Neut (wethouder Ruimtelijke Ordening): “Op basis van onze bevindingen zijn we in gesprek gegaan met het Staring College. De school kan zich vinden in de twee locaties diewe nader willen onderzoeken op geschiktheid en kosten. Ook willen zowel het Staring College als wij graag horen van de betrokkenen, zoals de omgeving, hoe ze aankijken tegen de plannen op de locatie. Verder zijn we benieuwd of er mogelijkheden zijn tot samenwerking tussen het onderwijs, de binnen- en buitensport en wellicht nog andere maatschappelijke organisaties.”

Vervolg
De verwachting is dat uiterlijk in het voorjaar van 2020 een definitief besluit kan worden genomen over de locatie en financiële middelen.

Unilocatie in de media
In dagblad De Stentor en Tubantia, weekblad Achterhoek Nieuws en op de websites Over Borculo, Nieuws uit Berkelland en Regio8 zijn over de nieuwbouwplannen berichten verschenen.
Ook de gemeente Berkelland heeft op haar website informatie geplaatst.TerugDisclaimer | Sitemap | | Contact | Webmail

Volg ons ook!