logo-staring
Archief | Nieuws
Vacatures Staring College | docent Nederlands
Bericht geplaatst op: 5-9-2019

et Staring College te Lochem en Borculo zoekt:

Docent Nederlands 2e graad 0,3600 fte locatie Beukenlaan 1 te Borculo.

Ingangsdatum zo spoedig mogelijk.
Het betreft een tijdelijke aanstelling wegens ziektevervanging.

Inlichtingen bij: de heer R. Voorbraak, afdelingsleider leerjaar 2 Borculo en mavo+ bovenbouw, tel. 0545-273535.

De sluitingstermijn is 13 september 2019. 

Voor de functie geldt schaal LB. Afhankelijk van de huidige inschaling kan daarvan worden afgeweken. De vigerende cao-VO is van toepassing. 

Er kan gesolliciteerd worden naar een deel van de vacature. Onbevoegden kunnen ook solliciteren, als zij bereid zijn hun bevoegdheid voor genoemd vak te behalen. 

Onderdeel van de procedure is dat de kandidaat een geldige verklaring omtrent het gedrag kan verkrijgen. Deze wordt voor aanvang van de werkzaamheden door de werkgever aangevraagd.

De mogelijkheid bestaat dat het dienstverband op payroll basis is.

Sollicitaties zenden aan: vacatures@staring.nl

Bij het onderwerp graag vermelden naar welke vacature u solliciteert.

Deze site wordt telkens aangepast als vacatures zijn vervuld of nieuwe vacatures ontstaan.

Terug