Archief | Nieuws

Coronavirus | Update 23 april

Dinsdag 21 april maakt de regering bekend dat de middelbare scholen nog tot 1 juni a.s. dicht blijven. 

School dicht tot 1 juni a.s.
Dit betekent voor alle niet-examenleerlingen dat de lessen op afstand gegeven blijven worden. Het betekent ook dat allerlei praktijklessen nu nog niet hervat kunnen worden, ook niet als er in kleine groepen gewerkt zou worden.

School is wel open voor schoolexamentoetsen en opvang 
Afgelopen week is een start gemaakt met het op school afnemen van de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen. Na de meivakantie worden de schoolexamentoetsen verder op school afgenomen. Onze conciërges hebben de school perfect ingericht om dit veilig te kunnen doen met zes leerlingen per lokaal, looproutes, afstandsmarkering en hygiënische maatregelen.
Ook is en zal de school open zijn voor opvang van leerlingen die in één van de volgende situaties verkeren:
- Kinderen van ouders in vitale beroepen
- Onveiligheid of veel opvoedkundige spanningen thuis 
- Groot risico dat het onderwijs op afstand helemaal niet meer gevolgd kan worden.
Een leerling of ouder/verzorger die zich in één van deze situaties herkent, kan contact opnemen met de mentor. Er worden dan oplossingen op maat afgesproken. 

Diploma-uitreikingen en gala
De regering heeft alle evenementen tot 1 september a.s. verboden. Daarom hebben we besloten dat de gebruikelijke diploma-uitreikingen niet doorgaan zoals dit in voorgaande jaren ging. We denken na over alternatieve vormen. Het mooie moment om een diploma te krijgen, moet natuurlijk hoe dan ook gemarkeerd en gevierd worden! Ook het examengala kan dit jaar geen doorgang kan vinden.

Alle excursies en werkweken in 2020 afgelast
Veel van onze excursies en werkweken gaan naar grotere steden. Wij denken dat het reizen door Europa met grote groepen leerlingen naar drukke steden langere tijd niet mogelijk zal zijn. Het organiseren van excursies en werkweken vraagt al een half jaar van tevoren voorbereidingen en boekingen. De toekomst is te ongewis om die voorbereidingen nu te starten. Ook het verplaatsen van de werkweken is daardoor niet haalbaar. Alle excursies en werkweken in 2020 gelasten we daarom af. Een besluit dat we met pijn in ons hart nemen.

Toetsen in voor-examenklassen en onderbouw
PTA-toetsen in de voor-examenklassen zullen voor een belangrijk deel digitaal afgenomen worden. 
Aangezien het vrijwel zeker is dat ook na 1 juni het anderhalvemeter-regime gehandhaafd blijft, is het onmogelijk alle PTA-toetsen na 1 juni op school af te nemen.
In de onderbouw zullen we het toetsprogramma loslaten. 
De vaksecties is denken na over welke toetsing minimaal nog nodig is om leerlingen de kans te geven om cijfers van vóór de corona-tijd op te halen en een goed beeld te krijgen of een overgang naar het volgende leerjaar succesvol zal zijn. Ook willen we voorkomen dat er toetsing is van stof die te lang geleden aan de orde was.

Uitslag enquêtes over leren op afstand
Onder ouders/verzorgers is een enquête uitgezet over het leren op afstand waarop we veel respons hebben gekregen. Ook onder leerlingen hebben we enquêtes over leren op afstand afgenomen. Onder ouders en leerlingen is grote tevredenheid over het thuis leren en de online lessen.  De resultaten uit de enquêtes worden momenteel geanalyseerd. Ouders/verzorgers hebben inmiddels een samenvatting van de uitkomst van de enquête ontvangen.

Plannen voor de periode van 1 juni tot de zomervakantie 
We zijn bezig plannen te maken hoe we alle leerlingen in een week een mogelijkheid kunnen geven een tijdje op school te zijn binnen het anderhalvemeter-regime. We hebben speciaal oog voor de praktijklessen, in het bijzonder in het vmbo, voor bewegingsonderwijs en voor het sociale aspect van elkaar weer even kunnen ontmoeten. Het is niet de bedoeling dat er dan alleen getoetst wordt. We voorzien dus dat er langere tijd (en dit kan zelfs nog wel nodig zijn na de zomervakantie) een combinatie van leren op school en leren op afstand zal zijn

Social Media

website is gerealiseerd door CollegeWapps