Archief | Nieuws

Weer naar school | Update 20 mei

Dinsdag 19 mei nam de overheid definitief het besluit dat middelbare scholen vanaf 2 juni weer open gaan. Na twee maanden ‘leren op afstand’ kunnen onze leerlingen dan weer af en toe naar school.
De school moet zich aan strenge regels houden. |Daarom kan slechts een beperkt deel van de leerlingen tegelijk lessen op school volgen. De Herenlaan is hierop een uitzondering, vanwege het relatief kleine aantal leerlingen op deze locatie.

We missen jullie!
Vanaf 2 juni zullen we leerlingen weer op school ontmoeten. Daar verheugen we ons op! We missen namelijk het directe contact met onze leerlingen.
Hieronder volgen de belangrijkste afspraken en voorwaarden.

Anderhalve meter afstand
 Iedereen moet anderhalve meter afstand houden van elkaar. Dat geldt voor leerlingen onderling, voor de docenten en andere medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerkers. Dit is een lastige opgave. Daarom helpen we elkaar door de school zó in te richten, dat je het bijna niet kunt vergeten. Wij vragen iedereen om dit heel serieus te nemen. 
 Wij willen dat iedereen gezond blijft en niet op school besmet raakt. Let dus op dat je altijd die anderhalve meter afstand houdt!

Online lessen en af en toe naar school
Door het afstandhouden kunnen niet alle leerlingen tegelijk in het gebouw. Leerlingen van de locatie Herenlaan gaan vanaf 2 juni wel elke dag naar school en krijgen dan ook praktijklessen en lichamelijke opvoeding.
Leerlingen van de locaties Beukenlaan en Lochem hebben af en toe les op school. Op de andere dagen volgen ze de online lessen thuis, zoals nu. Elke leerling kan gemiddeld één keer per week komen. Er zullen vaak acht á negen leerlingen in één lokaal zitten.
Veel lessen die aan groepjes leerlingen op school gegeven worden, zullen tegelijkertijd door de rest van de klas of groep thuis online gevolgd kunnen worden. Dit geldt uiteraard niet voor praktijklessen en LO. Niet alles zal direct vlekkeloos verlopen. Daarvoor vragen we begrip. Maar op deze manier kunnen we de lessen alvast zo maken dat er na de zomervakantie een kwalitatief goede combinatie is van thuis leren en lessen op school. We verwachten namelijk dat de anderhalvemetersamenleving ook vanaf september nog geldt, ook in het onderwijs.

Zermelo
Zoals gebruikelijk staan de roosters in Zermelo. Daarin is straks precies te zien welke lessen thuis en welke lessen op school gevolgd worden.

Lichamelijke opvoeding (LO)
De lessen LO vinden buiten plaats, op de sportvelden. We moeten ons daarbij houden aan de voorschriften van de sportclubs. Kleedkamers en toiletten kunnen daarom niet worden gebruikt. Ook op het sportveld geldt de anderhalvemeterrichtlijn. De LO-docenten hebben voor hun lessen een aangepast programma gemaakt.

Hygiëne
Alle hygiëneregels blijven van kracht. Dus: vaak handen wassen, om de beurt naar het toilet, daarna zéker handen wassen, in je elleboog niezen, papieren zakdoekjes gebruiken. We gaan op school géén handschoenen of mondkapjes dragen, zo is landelijk afgesproken.

Verkouden of erger 
Leerlingen of medewerkers die verkouden zijn (keelpijn, snotteren) blijven thuis. Ouders melden hun kind ziek op de gebruikelijke wijze en vermelden dat het niet om ziekte maar om verkoudheid gaat. Bij verkoudheid verwachten we een leerling niet op school, maar wel in de online lessen. 
Bij koorts (boven 38 graden Celsius) of in geval van een andere ziekte, meld de ouder zijn/haar kind ziek.

Testen 
Als een leerling  denkt corona te hebben, willen we dit als school graag weten. Het is natuurlijk niet  verplicht om medische informatie met ons te delen. We willen met deze informatie een inschatting kunnen maken of we medeleerlingen en docenten moeten waarschuwen. 
In juni kan iedereen zich laten testen die denkt corona te hebben. Over de wijze waarop dit gebeurt volgt nog nadere informatie.

Risico 
Bij sommige mensen vormt het coronavirus een groter risico. Als dit voor een (gezinslid van een) leerling het geval is, dan willen we graag contact hebben met de leerling en zijn/haar ouders om te bespreken wat het beste is: thuis blijven of toch naar school komen. Over gezondheidsrisico’s kan  advies worden gevraagd bij de huisarts of behandelend arts. Niet iedereen is even kwetsbaar.
Maar ook het eigen gevoel van (on)veiligheid is belangrijk om te benoemen. In zo’n geval kan de leerling samen met de ouder/verzorger contact opnemen met de afdelingsleider. Gezamenlijk kunnen dan afspraken worden gemaakt.

Toetsen en bevordering
De afgelopen weken zijn er  andere vormen van toetsing geweest De programma’s van toetsing (en afsluiting (PT en PTA) worden hierop aangepast. Er zullen geen toetsweken zijn zoals dat gebruikelijk was. De afname van de PTA-toetsen die nog fysiek op school afgenomen moeten worden, zal meer gespreid worden, omdat het niet in het gebouw past alle leerlingen tegelijk toetsen af te nemen. De nieuwe regels voor de bevordering en het aangepaste PT/PTA volgen begin juni.

Kantine dicht
De schoolkantine blijft dicht en ook de automaten zijn buiten gebruik. De watertappunten kunnen wel gebruikt worden.

Meedenken 
Mark Rutte heeft speciaal jongeren opgeroepen om mee te denken hoe een ‘anderhalvemeterschool’ eruit zou kunnen zien. We zullen leerlingen binnenkort via een poll vragen om ideeën hierover aan ons door te geven.

Social Media

website is gerealiseerd door CollegeWapps