Archief | Nieuws

We feliciteren onze geslaagden!

Op 4 juni was de uitslag van de eindexamens bekend. Ruim 400 leerlingen waren na het eerste tijdvak geslaagd.
Vandaag, 25 juni, kunnen we meer leerlingen feliciteren!
De definitieve* uitslag van de eindexamens is als volgt:

basisberoepsgerichte leerweg:12 kandidaten, 100% geslaagd
kaderberoepsgerichte leerweg: 41 kandidaten, 100% gedaagd
mavo+: 33 kandidaten, 100% geslaagd
mavo: 121 kandidaten, 98% geslaagd
havo: 147 kandidaten, 93% geslaagd
vwo: 88 kandidaten, 100% geslaagd.

Een mooi resultaat! De hoge slagingspercentages zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
De namen van de geslaagden zijn op onze site in te zien nadat u bent ingelogd: Onderwijs/Examens/Geslaagden 2019-2020.

*Leerlingen die een gespreid examen doen en dit in 2021 afronden, zijn in deze cijfers niet meegenomen.

Over de diploma-uitreiking zijn de examenleerlingen inmiddels uitvoerig geïnformeerd.

website is gerealiseerd door CollegeWapps