Archief | Nieuws

Nieuwbouw Staring College Borculo!

Het College van B&W van de gemeente Berkelland heeft een positief besluit genomen over nieuwbouw van het Staring College in Borculo. Het is de bedoeling om de twee huidige locaties in Borculo (aan de Beukenlaan en de Herenlaan) samen te voegen tot een nieuw schoolgebouw bij sportpark ‘De Wildbaan’. Naar verwachting kost het ontwikkelen hiervan 14,7 miljoen euro.

Het Staring College is heel blij met dit besluit.
De wens voor één schoolgebouw in Borculo bestaat al lang. Het Staring College verzorgt nu onderwijs op twee locaties in Borculo. Met het oog op de technische staat van deze gebouwen, toekomstbestendig onderwijs en de bevolkingskrimp is het noodzakelijk om tot samenvoeging van beide locaties te komen.
Onze bestuurder Carlien Krist vertelt: “Het belang van de nieuwe school voor de jongeren in Borculo en omgeving is groot. Wij zijn blij dat we, samen met de gemeente, nu op het punt staan verdere stappen richting de realisatie te kunnen gaan nemen. Als school hebben wij ook nadrukkelijk onze voorkeur uitgesproken voor De Wildbaan als bouwlocatie. De mogelijkheden voor samenwerkingen met de verenigingen die al op De Wildbaan gevestigd zijn, brengen zowel de school als de Borculose samenleving extra meerwaarde.”

De Wildbaan
Zowel de gemeente als het Staring College zien de voorgestelde nieuwbouw als een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs. Maar ook voor de sportverenigingen op ‘De Wildbaan’ is het een positieve ontwikkeling. Bij de keuze voor ‘De Wildbaan’ wordt er ook geïnvesteerd in de infrastructuur op het terrein en in vervangende sportvelden voor voetbalvereniging Reünie en Korfbalvereniging Olympia ’22. De nieuwe school komt deels op grond dat de verenigingen nu gebruiken, dus zij zullen daardoor ruimte verliezen.

Energieneutrale school
De nieuwe school zal voldoen aan de eisen van een Energie Neutraal Gebouw (ENG). Dit past in de realisatie van de ambitie ‘Energie Neutraal Berkelland 2030’. 

De school krijgt een oppervlakte van 4140 m2 en een gymzaal van 455 m2. Het zal daardoor plaats bieden aan 320 leerlingen. Hoe de school eruit komt te zien en hoe vervolgens De Wildbaan eruit komt te zien, wordt in een volgende fase bepaald.

Twee locaties nader onderzocht
In juli 2019 bepaalde het college van B&W dat naar twee locaties voor het Staring College verder onderzoek gedaan moest worden. Tot op dat moment waren er nog vier locaties in beeld. De twee locaties, Beukenlaan en De Wildbaan, zijn onderzocht op diverse onderdelen, zoals ruimtelijke inpasbaarheid, verkeer, milieuaspecten, draagvlak, maatschappelijke meerwaarde en financiën.

Voortgang besluitvorming
Vanaf maandag 15 juni zijn alle stukken te vinden op de website van de gemeente Berkelland.

Op 23 juni wordt het voorstel tijdens een commissievergadering besproken. Op 7 juli staat het voorstel op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Media
  • architect-architecture-artist-blur-268362
website is gerealiseerd door CollegeWapps