Archief | Nieuws

Inleveren boeken Van Dijk

Firma Van Dijk heeft ons laten weten dat het innemen van schoolboeken dit jaar anders verloopt. Er zal bij de inname een beperkt aantal vertegenwoordigers van Van Dijk in de scholen aanwezig zijn.
Voor het inleveren van de boeken hebben we als school een strak tijdschema moeten maken. Dringend verzoek aan de leerlingen om zich hieraan te houden!

Locatie Beukenlaan, 10 juli
9.00 - 13.00 uur

Locatie Herenlaan, 14 juli
leerjaar 3 9.00 - 10.00 uur
leerjaar 4 10.00 - 11.00 uur

Locatie Lochem, 15 juli
leerjaar 1 9.00 – 10.00 uur
leerjaar 2 9.30 – 11.00 uur
leerjaar 3 10.30 – 12.20 uur
leerjaar 4 12.00 – 14.00 uur
leerjaar 5-6 13.30 – 15.00 uur

Procedure
1. Ouders en leerlingen ontvangen van Van Dijk ruim voor de inleverdag per post het inleverformulier in tweevoud, met daarbij een instructie.
2. De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet meer bruikbaar zijn. Alleen boeken inleveren die op het formulier staan!
3. Op de inleverdag neemt de leerling beide formulieren mee naar school.
4. De boeken worden ingeleverd binnen het tijdsblok dat voor elk leerjaar is vastgesteld. Ouders en leerlingen worden hierover vooraf door onze school schriftelijk geïnformeerd.
5. Op de inleverdag staan er in de school rolcontainers klaar.
6. Leerlingen komen op het afgesproken tijdstip naar school en volgen de aangegeven looproutes en instructies van de conciërges.
7. De leerling legt één inleverformulier in de daarvoor bestemde bak en laat het tweede formulier afstempelen door een medewerker van Van Dijk. Het afstempelen van het formulier is belangrijk; dit is voor de leerling het bewijs dat hij/zij de schoolboeken heeft afgegeven aan Van Dijk.
8. Vervolgens legt de leerling zijn/haar boeken zelf in de rolcontainer.
9. Een medewerker van Van Dijk controleert de boeken steekproefsgewijs.

Ook bij het inleveren geldt: anderhalve meter afstand.

website is gerealiseerd door CollegeWapps