Archief | Nieuws

Bring Your Own Device

In de laatste periode van het afgelopen schooljaar maakten veel leerlingen gebruik van de mogelijkheid om een eigen device (laptop of tablet) mee naar school te nemen. Vaak kon er dan mee gewerkt worden voor opdrachten of andere onderdelen van de lesstof.
Dit fenomeen, het zelf meenemen van een laptop of tablet, is ook bekend onder de naam ´Bring Your Own Device´(BYOD). 
Het Staring College ziet BYOD als een kans om ons onderwijs te verrijken.

Kenmerken BYOD
- Eigen keuze voor laptop of tablet die aan enkele minimale eisen moet voldoen
- Het Staring College wordt geen digitale school. Onze onderwijsvisie gaat uit van ‘blended learning’, een mix van alle denkbare manieren van leren die per vak, onderwijssttroom of leerjaar kunnen verschillen.
- In de eerste week na de zomervakantie worden ouders en leerlingen verder geïnformeerd over hoet het Staring College BYOD gaat invoeren.  

website is gerealiseerd door CollegeWapps