Archief | Nieuws

Campagne alcoholgebruik jongeren

Zien drinken, doet drinken. Dat is de titel van de landelijke alcoholactieweek, die de Alliantie Alcoholbeleid van 2 tot en met 8 november organiseert.
Doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van hun voorbeeldfunctie: de invloed van hun drinkgedrag op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen.

Recent onderzoek wees uit dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol. Daarna beginnen ze alcoholnormen te begrijpen en verwachtingen te krijgen over de effecten van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Met andere woorden: het voorbeeldgedrag doet ertoe! Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geeft u ze het goede voorbeeld mee. Dat vergroot de kans, wanneer jongeren al beginnen met alcohol drinken, dat ze op een latere leeftijd beginnen met drinken en dat ze minder drinken.

Tactus Verslavingszorg ondersteunt de campagneweek.
Deze campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Meer informatie vindt op de website Zien drinken doet drinken

 


Media
  • pexels-bier-wijn
website is gerealiseerd door CollegeWapps