Archief | Nieuws

Online voorlichting oud-leerlingen

De voorlichting over vervolgstudies die elk jaar door oud-leerlingen van onze school wordt verzorgd, heeft dit jaar een andere opzet.
Vanwege coronamaatregelen organiseren we een ONLINE voorlichting via MS Teams op vrijdag 27 november a.s.
Er zijn twee voorlichtingsrondes waarin studenten informatie geven over hun huidige studie aan hogeschool of universiteit.

De avond begint om 19.45 uur met een introductie voor de voorlichters door mevrouw Timmermans, decaan havo/vwo bovenbouw. De eerste voorlichtingsronde start om 20.00 uur en duurt een half uur. Leerlingen kunnen via chat of microfoon vragen stellen aan de voorlichter.
De tweede ronde start om 20.45 uur.
Leerlingen geven vooraf bij de decaan aan, over welke studie zij een voorlichting willen volgen. Zij ontvangen hierover begin november bericht.

Uit gesprekken met mentoren en leerlingen bleek dat de studievoorlichting door oud-leerlingen zeer wordt gewaardeerd. Unaniem werd genoemd dat deze voorlichting hoe dan ook door moest gaan. Vandaar dat voor deze alternatieve vorm is gekozen.

Media
  • pexels-laptop student

Social Media

website is gerealiseerd door CollegeWapps