Archief | Nieuws

Sluiting school | Update 15 december

Maandag 14 december jl. heeft de regering besloten om scholen een aantal weken te sluiten ter bestrijding van het coronavirus.

Voor het Staring College betekent dit het volgende:

Woensdag 16 en donderdag 17 december
Alle lessen worden online gegeven via MS Teams volgens het bestaande rooster. Lessen starten op het tijdstip zoals in Zermelo is vermeld.

Vrijdag 18 december
Geen lessen of activiteiten, roostervrije dag voor alle leerlingen.

Onderwijs vanaf 4 januari tot en met 18 januari
Online onderwijs op basis van het bestaande rooster in Zermelo.
Voor bepaalde groepen leerlingen heeft de overheid een uitzondering gemaakt. Deze leerlingen kunnen wel fysiek naar school.
Voor het Staring gaat het om de volgende groepen en klassen die vanaf 4 januari weer naar school kunnen:

Locatie Lochem
LBKA
leerlingen 4 mavo
leerlingen 5 havo en 6 vwo (in halve klassen, om de dag)

Locatie Beukenlaan
B1BKA, B2KA en B2KB
leerlingen 3 mavo+, alleen voor de beroepsgerichte vakken op locatie H
leerlingen 4 mavo+

Locatie Herenlaan
leerlingen 3 vmbo-basis en -kader, alleen voor de beroepsgerichte vakken
leerlingen 4 vmbo-basis en -kader

PPO- en BVO-lessen
Deze lessen gaan voor alle betreffende leerlingen door.

Toetsweek in januari
TW2 en SE2 worden verplaatst naar de periode vanaf 18 januari, in principe op school.

Steunpunt kwetsbare leerlingen
Net zoals in het voorjaar zal ook nu in school een steunpunt voor kwetsbare leerlingen worden ingericht.

Media
  • Corona_boek

Social Media

website is gerealiseerd door CollegeWapps