Archief | Nieuws

Update | Bestuurlijke fusie met Assink Lyceum

Update 23 december 2021
De bestuurlijke fusie tussen Staring College en Assink lyceum is een feit.
De medezeggenschapsraden en de raden van toezicht van de twee scholen hebben ingestemd met een bestuurlijke fusie. Zo zijn we verzekerd van onderwijs in onze regio dat toekomstbestendig en financieel gezond is. Ouders, leerlingen , medewerkers, externe steakholders en vakbonden zijn inhoudelijk betrokken bij deze keuze. Vanaf 1 januari 2022 start het nieuwe bestuur onder de naam Portuur.

Samen verder onder Portuur
De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen onderwijskundige koers varen. Carlien Krist-Spit, bestuurder van het Staring College en Dirk Speelman, bestuurder van het Assink lyceum blijven tot het einde van schooljaar 2021-2022 als bestuurders optreden.

Gezamenlijke uitwerking
Op dit moment zijn we samen met het Assink lyceum bezig om de laatste zaken uit te werken op onder meer het gebied van financiën, personeelszaken en organisatie om op 1 januari te kunnen starten. Ook de website voor Portuur is in voorbereiding. In januari komt deze website online.


 
Update 15  oktober 2021

De naam voor de nieuw te vormen stichting wordt 'Portuur'. Deze naam staat synoniem aan 'gelijke', 'medespeler', 'collega' of 'teamgenoot'. Hiermee willen de bestuurders van het Staring College en het Assink Lyceum de verbinding en gelijkwaardigheid tussen beide beide scholen, medewerkers, leerlingen en ouders benadrukken. Daarnaast staat portuur voor 'haven', een veilige aanlegplaats voor zowel medewerkers als leerlingen.
De naam van de nieuwe stichting is, net als de fusie zelf, nog niet definitief. Op dit moment zijn diverse disciplines binnen beide scholen bezig met het uitwerken van diverse conceptvoorstellen m.b.t. financiën, personeel, organisatie en juridische zaken.
Naar verwachting nemen de medezeggenschapsraden en raden van toezicht begin december een finale beslissing over de fusie die dan op 1 januari 2022 ingaat.  

Update oktober 2021
Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben op 5 oktober een bericht van ons ontvangen over de voorgenomen fusie. Via een online raadpleging vragen wij hen om ons te laten weten hoe zij over de voorgenomen fusie denken. Ouders/verzorgers kunnen tot en met 25 oktober 2021 deelnemen aan deze ouderraadpleging.
Na inventarisatie van de ouderraadpleging zal ons voorstel voor de definitieve invulling wederom aan de beide medezeggenschapsraden worden voorgelegd. Naar verwachting volgt begin december een definitief besluit over de bestuurlijke fusie.
Een informatieve animatie over de voorgenomen fusie, vindt u onderaan dit nieuwsbericht

Update september 2021
In deze roadmap staat het tijdpad van de diverse processen van de bestuurlijke fusie.
Ouders en leerlingen vinden vragen en antwoorden over de voorgenomen bestuurlijke fusie hier.
Medewerkers vinden vragen en antwoorden hier

Update 12 juli 2021
Eind juni hebben de medezeggenschapsraden van het Staring College en het Assink Lyceum een positief advies gegeven over het intentiebesluit voor een bestuurlijke fusie tussen de twee scholen.
Op 6 juli jl. hebbende beide Raden van Toezicht dit bekrachtigd.
Klik hier voor persbericht en de intentieverklaring.

Bericht 20 april 2021
Klik hier voor het persbericht.
Toekomstbestendig onderwijs in onze regio
Het Staring College en het Assink Lyceum onderzoeken de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. Wat betekent dit voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers?

Wij werken er hard aan om de jongeren in onze regio goed en divers middelbaar onderwijs te bieden, dichtbij huis. Dit willen we doen vanuit een organisatie waar genoeg mogelijkheden en middelen zijn voor extra aanbod, op alle niveaus. Ook buitenschools. En waar voldoende, uitstekende docenten en andere medewerkers zijn die plezier hebben in hun werk. De krimp in de regio en daling van het aantal leerlingen hebben echter gevolgen voor onze school.

Gelijkwaardige samenwerking
Om verzekerd te zijn van financieel gezond en toekomstbestendig onderwijs in onze regio, hebben we vorig jaar met een organisatieadviesbureau verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Hun advies is om de optie van een bestuurlijke fusie tussen het Staring College en het Assink Lyceum te verkennen. De raden van toezicht en de bestuurders van beide scholen hebben dit advies overgenomen.

De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen geheel zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen koers varen. De nieuwe bestuursvorm zorgt vooral dat we breed en kwalitatief goed onderwijs in de regio kunnen blijven bieden. Het betekent ook meer baanzekerheid voor de medewerkers van beide scholen. Maar het Assink Lyceum blijft het Assink Lyceum en het Staring College blijft het Staring College.

De mogelijkheid wordt nu nog onderzocht. Voor de zomer komen de schoolbesturen met een concreet voorstel voor de raden van toezicht.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT