Archief | Nieuws

Corona update | 26 januari

UPDATE 26 JANUARI
In de persconferentie van 25 januari meldde de regering dat de lock-down in Nederland grotendeels wordt losgelaten. Ook werd aangekondigd  dat de quarantaineregelingen voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs per 26 januari zworden versoepeld.

Dit betekent:

Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus, hoeven niet in quarantaine, mits ze een negatieve zelftest hebben en geen coronagerelateerde klachten.

Leerlingen die positief getest zijn en/of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis.

 


UPDATE 19 DECEMBER
In de persconferentie van 18 december jl. kondigde de overheid een harde lockdown voor Nederland af. Dit betekent onder andere dat scholen tot en met 9 januari a.s. zijn gesloten.
Naar aanleiding hiervan heeft onze school een besluit genomen t.a.v. het onderwijs aan onze leerlingen. Uitgangspunt is de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Niet voor niets heeft de overheid - onverwacht - moeten besluiten tot een lockdown. Landelijk is bepaald dat er deze week geen onderwijsplicht is.

Voor het Staring College geldt daarom:

-          In de week van 20 tot 24 december vervallen alle lessen, zowel fysiek als online

-          Het inhalen van PTA-toetsen of herkansingen die voor deze week staan gepland, gaan fysiek door. De betreffende leerlingen krijgen hierover persoonlijk bericht.

-          Op alle locaties is een steunpunt ingericht voor leerlingen. Ze kunnen hier van 20 tot en met 23 december terecht tussen 9.00 en 14.00 uur.

-          De toetsweek is uitgesteld en start niet op 14 maar op 21 januari a.s.

-     De lesvrije week vóór de kerstvakantie gebruiken we voor het zo goed mogelijk voorbereiden van het (online) onderwijs na de kerstvakantie.  

Media
  • Corona GettyImages-713782123-1

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT