Archief | Nieuws

Koninklijk muziektheater!

Excursie vanuit kunstvak beeldend en kunstvak muziek in 4 havo en 4 vwo Dinsdag 17 mei bezochten we Paleis Het Loo. Opgetogen wandelden de leerlingen en wij als
docenten door de onlangs gerenoveerde tuinen richting Paleis; eindelijk konden we weer eens op excursie! In het Paleis kregen we een rondleiding door de 17e eeuwse vertrekken van Willem III, stadhouder en later koning van Engeland, en van zijn echtgenote Mary, die -uitgehuwelijkt- hier op vijftienjarige leeftijd - kwam wonen. De historische context en bijbehorende stijlen als classicisme en barok sluiten goed aan bij het eindexamen kunst algemeen dat alle leerlingen van 4 havo en 4 vwo met een kunstvak volgend jaar moeten maken. De rondleiding eindigde in de kapel, waar we plaatsnamen voor een zinderende muziektheatervoorstelling, "Willem III, een moordfeest", gespeeld door het gezelschap Tafel van Vijf. De drie acteurs en tevens muzikanten namen ons mee in vraagstukken van macht, image-building, twijfel, vriendschap en liefde. Een geschiedenis uit de 17e eeuw werd hiermee ook heel actueel. Leerlingen en docenten waren tot het einde geboeid en hadden geen kans om te verslappen. Acteurs keken hun publiek soms -vanaf een centimeter of dertig - indringend aan, zongen, lieten de gitaar of piano klinken of zorgden voor oorverdovend slagwerk. De ruimte van de kapel werd heel creatief gebruikt en daarmee was het een uitstekend voorbeeld van locatietheater. De voorstelling eindigde interactief en met een kleine zelfreflectie voor ieder van ons: voelde jij je nou meer verwant met de machtige en krachtdadige Willem III  die koning van Engeland wist te worden, of met zijn trouwe dienaar Jan van Dam, de strategisch denker die begaafd was met het woord maar twijfelde over wie hij nou zelf eigenlijk was? En ... wie van beide zou in onze maatschappij het meest succesvol zijn op sociale media?
Een prachtige ervaring rijker stapten we in de bus terug naar Lochem.

  
Media
  • PaleisHetLoo

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT