Archief | Nieuws

Het veld in - IVN-project biodiversiteit

Vorige week deden onze 4 havoleerlingen veldonderzoek vlakbij onze school in Lochem.
Begeleid door vrijwilligers van het IVN bekeken ze verschillende biodiversiteitsprojecten in de gemeente Lochem.
Onze leerlingen gaan een advies uitbrengen aan de gemeente over dit biodiversiteitsplan.

Deze buitenles is onderdeel van een project over biodiversiteit.
Om de biodiversiteit in Lochem te versterken heeft de gemeente allerlei mooie plannen om soorten planten en dieren op verschillende plekken in de gemeente te helpen. Er zijn negen soorten aangewezen waar de gemeente extra hard haar best voor wil doen. De putter, de egel, de dwergvleermuis, de steenuil, de roodborsttapuit, de kamsalamander, de weidebeekjuffer, de margriet en de eik. Als het met die soorten goed gaat, betekent het namelijk dat andere soorten het ook beter hebben. Dit noemen we gidssoorten.

De gemeente en het IVN willen zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen van het biodiversiteitsplan. Onze school is daarom benaderd om hieraan mee te werken.
De opdracht aan onze 4 havo’ers is om een vlog te maken over één van de negen gidssoorten in Lochem. In juni volgt de presentatie va de vlogs.

Voor meer informatie ekijk de website van de gemeente Lochem en het IVN

Media
  • pexels-minamarie-michell-570041

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT