Namen en adressen
Op deze pagina vindt u de belangrijkste contactgegevens.
Het bestuur

De directie

De directie bestaat uit de bestuurder en de directeur onderwijs.

mevrouw C.E. Krist-Spit (bestuurder) | 0573 297252 w | 06 25021508 p
de heer Z. Vis (MEM, directeur onderwijs) | 0573 297252 w | 0573 252541 p

Raad van toezicht

De raad van toezicht

mevrouw mr. L.L. Vis (voorzitter)
de heer drs. M.A.W.M. Fortuin (vicevoorzitter)
de heer C. Aydin
mevrouw W. Dijkman
de heer A.W. Schepers

Inspectie

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs | (0800) 8051 (gratis) | info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs | (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

mevrouw C. Waarle (secretaris) | mrsecretariaat@staring.nl

De oudergeleding (OMR)

mevrouw S. Blokker
de heer H. te Brinkhof
mevrouw H. Lourens
de heer P. van Dijk
de heer J. Lijftogt

De leerlingengeleding (LMR)

Jelle Oonk
Harmen Mulder
Jans Harmsen
Tycho Wuestman
Deborah te Velthuis 

De personeelsgeleding (PMR)

mevrouw N.J. Jaspers (voorzitter)
mevrouw M.A. Pierik
de heer A.F. Limonard
de heer D. Yüksel
de heer J. Golsteyn
de heer S.J.M. Schatorjé
mevrouw S.J. Schreuder
mevrouw L.T.G.M. Gierkink
de heer J.A.G. Palm
de heer J.W. Jansen

Afvaardiging voor de Ondersteuningsplanraad

de heer A.F. Limonard

Leden ouderraad

De ouderraad 

de heer Robert Steg (voorzitter)
mevrouw Mian Rouwhorst (secretaris) ouderraad@staring.nl
mevrouw Jolanda Luimes
mevrouw Joyce Boeijink
mevrouw Sonja Hottenhuis
mevrouw Liz Kleinboonschate
mevrouw Monique Lohuis
mevrouw Hannah Zwiers
mevrouw Leonie van Drie

De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste leden! Bij interesse kunt u contact opnemen met de secretaris.

Vertrouwenspersoon integriteit

Vertrouwenspersoon integriteit

de heer H. Colvoort | 0573 297252 | info@staring.nl

Vertrouwenspersonen klachtenregeling

Externe vertrouwenspersonen klachtenregeling

mevrouw H.P. van Silfhout | 06 34 88 07 00 | helgavansilfhout@gmail.com
de heer J. Kippers | 06 51 78 34 05 | johan@kippershrm.nl

  Locatie Lochem

  Afdelingsleiders | Lochem

  Afdelingsleiders | L

  de heer W.C.W. Peeters | vmbo-basis/-kader onderbouw en mavo | 0573 297207 w | 06 30110463 p
   mevrouw L.G. Pool-Hilhorst | havo onderbouw Lochem | 0573 297205 w | 06 17115501 p
  de heer J. Munk | vwo onderbouw | 0573 297206 w | 06 25096213 p
  de heer drs. H.M.B. Grubben | havo bovenbouw | 0573 297208 w | 06 39879521 p
  mevrouw drs. M.T.P. Heemels-Gerritzen | vwo bovenbouw | 0573 297209 w | 06 40620226 p

  Overigen | Lochem

  Schoolzorgcoördinator

  mevrouw M.Y.C Hol, MSc | 0573 297234 w

  Zorgcoördinatoren

  mevrouw N. Veldhuizen-Kovel | leerjaar 1 en 2 | 0573 297234 w
  mevrouw B. Booij | 3 mavo/havo/vwo en 4 mavo | 0573 297297 w
  mevrouw M.Y.C Hol, MSc | havo/vwo bovenbouw| 0573 297297 w

  Decaan

  de heer M. Bruil | mavo | 0573 297230 w
  mevrouw M.A. van Aanholt | havo/vwo | 0573 297231 w
  Contactpersonen klachtenregeling | Lochem

  Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

  mevrouw E. Top | 0573 297297 w
  de heer J.B. Kellenaers | 0573 297297 w

  Locatie Beukenlaan

  Afdelingsleiders | Beukenlaan

  Afdelingsleiders | B

  de heer W.H. Olthof | leerjaar 1 Borculo | 0545 273535 w | 06 10504374 p
  de heer R.S.J. Voorbraak | leerjaar 2 Borculo en mavo+ bovenbouw | 0545 273535 w | 06-53438367 p

  Zorgcoordinator | Beukenlaan

  Zorgcoördinator

  mevr. G. van Schooten | leerjaar 1 en 2 | 0545 273535 w
  de heer J. Oldenhave | leerjaar 3 en 4 | 0545 273535 w

  Contactpersonen klachtenregeling | Beukenlaan

  Interne vertrouwenspersoon klachtenregeling

  de heer E. Bolks | 0545 273535 w
  mevrouw I. Katalanc | 0545 273535 w
  mevrouw L. van de Put | 0545 273535 w

  Locatie Herenlaan

  Afdelingsleiders | Herenlaan

  Afdelingsleider | H

  de heer R. Ravenshorst | vmbo-b/k bovenbouw| 0545 271413 w | 06 51234282 p

  Overig | Herenlaan

  Zorgcoördinator

  de heer J. Oldenhave | vmbo-b en -k | 0545 271413 w

  Decaan

  de heer E. Megelink | vmbo-b en -k | 0545 271413 w

  Contactpersonen klachtenregeling | Herenlaan

  Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

  de heer E. Bolks| 0545 271413 w
  mevrouw I. Katalanc-Gouriye | 0545 271413 w
  mevrouw L. van de Put | 0545 273535 w

  website is gerealiseerd door CollegeWapps