Namen en adressen
Op deze pagina vindt u de belangrijkste contactgegevens.
Contact met één van onze locaties:
Beukenlaan (0545) 273535
Herenlaan (0545) 271413
Lochem (0573) 297297
Alleen in uiterste nood (06) 29031406
Bestuur en directie

Het bestuur

Het Staring College ressorteert onder Stichting Portuur.
de heer J.D.G. van der(per Molen (bestuurder, per 1-10-2022) | info@portuur.nl

De directie

mevrouw G.J. Stam (directeur Staring College) | 0573 297297 w


Raad van toezicht

De raad van toezicht | stichting Portuur

mevr. J.Ch. Adolfsen (voorzitter)
de heer drs. P. Dillingh (vicevoorzitter)
de heer prof. dr. C. Aydin
 (voorzitter)
mevrouw drs. W. Dijkman
de heer A.W. Schepers

Inspectie

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs | (0800) 8051 (gratis) | info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs | (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

mevrouw C. Waarle (secretaris) | mrsecretariaat@staring.nl

De oudergeleding (OMR)

mevrouw H. Lourens
de heer A. Vrielink
de heer J. Lijftogt
de heer P. Daams
vacant

De leerlingengeleding (LMR)

Jelle Oonk
Harmen Mulder
Jet Brinkman
Tycho Wuestman
Deborah te Velthuis 

De personeelsgeleding (PMR)

mevrouw M.D. Newns(voorzitter)
de heer D. Yüksel
de heer S.J.M. Schatorjé
mevrouw L.T.G.M. Gierkink
mevrouw L. Weijman
mevrouw A. Koenders
de heer S. Ruumpol
de heer J.A.G. Palm
mevrouw B. Booij
de heer E. Bolks

Afvaardiging voor de Ondersteuningsplanraad

 

Leden ouderraad

De ouderraad 

de heer Robert Steg (voorzitter)
mevrouw Leonie van Drie (secretaris) ouderraad@staring.nl
de heer Bastiaan Hopster
mevrouw Hannie Lensink

De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste leden! Bij interesse kunt u contact opnemen met de secretaris.

Vertrouwenspersoon integriteit

Vertrouwenspersoon integriteit

de heer H. Colvoort | 0573 297252 | info@staring.nl

Vertrouwenspersonen klachtenregeling

Externe vertrouwenspersonen klachtenregeling

mevrouw H.P. van Silfhout | 06 34 88 07 00 | helgavansilfhout@gmail.com
de heer J. Kippers | 06 51 78 34 05 | johan@kippershrm.nl

  Locatie Lochem

  Afdelingsleiders | Lochem

  Afdelingsleiders | L

  mevrouw N. Jaspers-Heijink | vmbo-basis/-kader onderbouw en mavo | 0573 297297 w | n.jaspers@staring.nl
   mevrouw L.G. Pool-Hilhorst | havo onderbouw Lochem | 0573 297205 w | i.pool@staring.nl
  mevrouw M. Pierik  | vwo onderbouw Lochem | 0573 297297 w | m.pierik@staring.nl
  de heer W.C.W. Peeters | havo bovenbouw | 0573 297207 w | w.peeters@staring.nl
  mevrouw drs. M.T.P. Heemels-Gerritzen | vwo bovenbouw | 0573 297209 w | m.heemels@staring.nl

  Overigen | Lochem

  Schoolzorgcoördinator

  vacature | 0573 297234 w

  Zorgcoördinatoren

  mevrouw N. Veldhuizen-Kovel | leerjaar 1 en leerjaar 2 t/m 5 havo | 0573 297297 w
  mevrouw B. Booij | leerjaar 2 t/m 4 vmbo/mavo | 0573 297297 w
  vacature | leerjaar 2 t/m 6 vwo | 0573 297297 w

  Decaan

  mevrouw T. Zomerhuis | mavo | 0573 297297 w
  mevrouw R. Timmermans | havo/vwo | 0573 297297 w
  Contactpersonen klachtenregeling | Lochem

  Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

  mevrouw E. Lansink-Top | 0573 297297 w
  de heer J.B. Kellenaers | 0573 297297 w

  Locatie Beukenlaan

  Afdelingsleiders | Beukenlaan

  Afdelingsleiders | B

  de heer K. el Azzouzi | leerjaar 1 en 2 | 0545 273535 w | k.elazzouzi@staring.nl
  de heer M.S. Dijkman | leerjaar 3 en 4 mavo+ | 0545 273535 w | m.dijkman@staring.nl

  Zorgcoordinator | Beukenlaan

  Zorgcoördinator

  mevr. B. Egbers | leerjaar 1 en 2 | 0545 273535 w
  de heer J. Oldenhave | leerjaar 3 en 4 | 0545 273535 w

  Contactpersonen klachtenregeling | Beukenlaan

  Interne vertrouwenspersoon klachtenregeling

  mevrouw M. Numan | 0545 273535 w

  Locatie Herenlaan

  Afdelingsleiders | Herenlaan

  Afdelingsleider | H

  de heer M.S. Dijkman | leerjaar 3 en 4 vmbo-b/k | 0545 271413 w | m.dijkman@staring.nl

  Overig | Herenlaan

  Zorgcoördinator

  de heer J. Oldenhave | vmbo-b en -k | 0545 271413 w

  Decaan

  de heer E. Megelink | vmbo-b en -k | 0545 271413 w

  Contactpersonen klachtenregeling | Herenlaan

  Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

  de heer E. Bolks | 0545 271413 w

  Social Media

  website is gerealiseerd door Heutink ICT