logo-staring
Namen en adressen
Op deze pagina vindt u de belangrijkste contactgegevens.

De directie

De directie bestaat uit de bestuurder en de directeur onderwijs.

de heer N. Woonink (bestuurder) | 0573 297252 w | 038 3324542 p
de heer Z. Vis (MEM, directeur onderwijs) | 0573 297252 w | 0573 252541 p

De raad van toezicht

de heer drs. M.T.J. Delen (voorzitter)
de heer drs. M.A.W.M. Fortuin (vicevoorzitter)
de heer G.A.F.M. ten Asbroek
mevrouw mr. L.L. Vis
de heer A.W. Schepers

 

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs | (0800) 8051 (gratis) | info@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs | (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

De medezeggenschapsraad

Mevrouw C. Waarle (secretaris) | mrsecretariaat@staring.nl

De oudergeleding (OMR)

mevrouw S. Blokker
de heer H. te Brinkhof
mevrouw H. Lourens
mevrouw M. Ribbers
de heer P. van Dijk

De leerlingengeleding (LMR)

Frank Stapelbroek
Marjolein Wesselink
Merel Ries
Harmen Mulder
Jans Harmsen

De personeelsgeleding (PMR)

de heer A.F. Limonard (voorzitter)
de heer D. Yüksel
de heer E.W. Megelink
mevrouw M. Pierik
de heer J. Golsteyn
de heer S.J.M. Schatorjé
mevrouw S.J. Schreuder
mevrouw H.J.M. Haitink
mevrouw N. Jaspers
mevrouw L. Gierkink

Afvaardiging voor de Ondersteuningsplanraad

de heer A.F. Limonard

De ouderraad 

mevrouw Hannah Zwiers (voorzitter)
mevrouw Joyce Boeijink

mevrouw Sonja Hottenhuis
mevrouw Monique Lohuis
mevrouw Mian Rouwhorst (secretaris) ouderraad@staring.nl 
de heer Robert Steg


De ouderraad is op zoek naar enthousiaste leden! Bij interesse kunt u contact opnemen met de secretaris.

Vertrouwenspersoon integriteit

mevrouw K.A.M. van Os - ten Have | 0573 297252 | info@staring.nl

Externe vertrouwenspersonen klachtenregeling

mevrouw H.P. van Silfhout | 06 34 88 07 00 | helgavansilfhout@gmail.com
de heer J. Kippers | 06 51 78 34 05 | johan@kippershrm.nl

  Locatie Lochem

  Afdelingsleiders | L

  de heer A.P.C.M. van de Sanden | leerjaar 1 Lochem | 0573 297204 w | 0573 251921 p
  mevrouw L.G. Pool-Hilhorst | leerjaar 2 Lochem | 0573 297205 w | 0545 481808 p
  de heer J. Munk | leerjaar havo 3/vwo 3 | 0573 297206 w | 06 25096213 p
  de heer W.C.W. Peeters | mavo bovenbouw | 0573 297207 w | 0573 402159 p
  de heer drs. H.M.B. Grubben | havo bovenbouw | 0573 297208 k | 0575 845025 p
  mevrouw drs. M.T.P. Heemels-Gerritzen | vwo bovenbouw | 0573 297209 k | 0545 275424 p

  Schoolzorgcoördinator

  mevrouw M.Y.C Hol, MSc | 0573 297234 w | 06 33706214 p

  Zorgcoördinatoren

  mevrouw N. Veldhuizen-Kovel | leerjaar 1 en 2 | 0573 297234 w | 06 22435767 p
  mevrouw B. Booij | mavo/havo/vwo 3 en mavo 4 | 0573 297297 w | 06 41315834 p 
  mevrouw M.Y.C Hol, MSc | havo/vwo bovenbouw| 0573 297297 w | 06 33706214 p

  Decaan

  de heer M. Bruil | mavo | 0573 297230 w
  mevrouw M.A. van Aanholt | havo/vwo | 0573 297231 w

  Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

  mevrouw J.E.H.L. Borggreve-Boers | 0573 297297 w | 0573 253362 p
  de heer J.B. Kellenaers | 0573 297297 w | 0314 842532 p
  de heer C. Matthijssen | 0573 297297 w | 074 2662823 p
  Locatie Beukenlaan

  Afdelingsleiders | B

  de heer W.H. Olthof | leerjaar 1 Borculo | 0545 273535 w | 0545 482406 p
  de heer R.S.J. Voorbraak | leerjaar 2 Borculo en mavo+ bovenbouw | 0545 273535 w | 06-53438367 p

  Zorgcoördinator

  mevr. G. van Schooten | leerjaar 1 en 2 | 0545 273535 w |
  de heer J. Oldenhave | leerjaar 3 en 4 | 0545 273535 w | 06 55177997 p

  Interne vertrouwenspersoon klachtenregeling

  de heer L. B. ten Have | 0545 273535 w | 0543 519912 p
  mevrouw L. van de Put | 0545 273535 w | 06 42377935 p
  Locatie Herenlaan

  Afdelingsleider | H

  de heer R. Ravenshorst | vmbo-b/k bovenbouw| 0545 271413 w | 0548 518451 p

  Zorgcoördinator

  de heer J. Oldenhave | vmbo-b en -k | 0545 271413 w| 06 55177997 p

   

  Decaan

  de heer E. Megelink | vmbo-b en -k | 0545 271413 w

  Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

  de heer E. Bolks| 0545 271413 w
  mevrouw I. Katalanc-Gouriye | 0545 271413 w  Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

  Volg ons ook!