Lochem

Zutphenseweg 108
7241 SE  Lochem
(0573) 297 297


Onze locatie in Lochem is in 2005 voor ons gebouwd als school. Binnen dit mooie moderne gebouw zijn domeinen ingericht: groepjes lokalen bij elkaar. Daardoor wordt het voor leerlingen overzichtelijk waar ze moeten zijn, en voelt iedereen zich snel thuis. Bezoekers maken ons er telkens op attent dat dit een school is met een prettige sfeer en een hele lichte, toegankelijke uitstraling!

Op de locatie Lochem worden de volgende leerwegen aangeboden:

Onderbouw:

  • leerjaar 1 en 2 (alle schooltypes)
  • leerjaar 3 havo/atheneum/gymnasium+

Bovenbouw:

  • leerjaren 3 en 4 mavo
  • leerjaren 4 en 5 havo
  • leerjaren 4/5/6 atheneum/gymnasium
Afdelingsleiders | Lochem

Afdelingsleiders | L

mevrouw N.J. Jaspers-Heijink |  vmbo-basis/-kader onderbouw en mavo | 0573 297297 w / 06 82092240 p
 mevrouw L.G. Pool-Hilhorst | havo onderbouw | 0573 297205 w | 06 17115501 p
de heer J. Munk | vwo onderbouw  | 0573 297206 w |  p 06 82584223
de heer W.C.W. Peeters | 4 havo en examensecretaris mavo | 0573 297207 w | 06 82163050 p
de heer drs. H.M.B. Grubben | 5 havo en examensecretaris havo  | 0573 297208 w | 06 39879521 p

mevrouw drs. M.T.P. Heemels-Gerritzen | vwo bovenbouw | 0573 297209 w | 06 40620226 p | tijdelijk vervangen door mevr. Y. Walvisch-Stokvis

Overigen | Lochem

Schoolzorgcoördinator

mevrouw M.Y.C Hol, MSc | 0573 297297 w

Zorgcoördinatoren

mevrouw N. Veldhuizen-Kovel | leerjaar 1 en leerjaar 2 t/m 5 havo | 0573 297297 w
mevrouw B. Booij | leerjaar 2  t/m 4  vmbo/mavo | 0573 297297 w
mevrouw M.Y.C Hol, MSc | leerjaar 2 t/m 6 vwo | 0573 297297 w

Decaan

de heer M. Bruil | mavo | 0573 297230 w
mevrouw R. Timmermans | havo/vwo | 0573 297231 w
Contactpersonen klachtenregeling | Lochem

Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

mevrouw E. Top | 0573 297297 w
de heer J.B. Kellenaers | 0573 297297 w

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT