Lochem

Onze locatie in Lochem is in 2005 voor ons gebouwd als school. Binnen dit mooie moderne gebouw zijn domeinen ingericht: groepjes lokalen bij elkaar. Daardoor wordt het voor leerlingen overzichtelijk waar ze moeten zijn, en voelt iedereen zich snel thuis. Bezoekers maken ons er telkens op attent dat dit een school is met een prettige sfeer en een hele lichte, toegankelijke uitstraling!

Op de locatie Lochem worden de volgende leerwegen aangeboden:

Onderbouw:

  • leerjaar 1 en 2 (alle schooltypes)
  • leerjaar 3 havo/atheneum/gymnasium+

Bovenbouw:

  • leerjaren 3 en 4 mavo
  • leerjaren 4 en 5 havo
  • leerjaren 4/5/6 atheneum/gymnasium
Afdelingsleiders | Lochem

Afdelingsleiders | L

de heer W.C.W. Peeters | vmbo-basis/-kader onderbouw en mavo | 0573 297207 w | 06 82163050 p
 mevrouw L.G. Pool-Hilhorst | havo onderbouw Lochem | 0573 297205 w | 06 17115501 p
de heer J. Munk | vwo onderbouw  | 0573 297206 w |  p 06 82584223
de heer drs. H.M.B. Grubben | havo bovenbouw | 0573 297208 w | 06 39879521 p
mevrouw drs. M.T.P. Heemels-Gerritzen | vwo bovenbouw | 0573 297209 w | 06 40620226 p | tijdelijk vervangen door mevr. Y. Walvisch-Stokvis

Overigen | Lochem

Schoolzorgcoördinator

mevrouw M.Y.C Hol, MSc | 0573 297234 w

Zorgcoördinatoren

mevrouw N. Veldhuizen-Kovel | leerjaar 1 en 2 | 0573 297234 w
mevrouw B. Booij | 3 mavo/havo/vwo en 4 mavo | 0573 297297 w
mevrouw M.Y.C Hol, MSc | havo/vwo bovenbouw| 0573 297297 w

Decaan

de heer M. Bruil | mavo | 0573 297230 w
mevrouw R. Timmernans | havo/vwo | 0573 297231 w
Contactpersonen klachtenregeling | Lochem

Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling

mevrouw E. Top | 0573 297297 w
de heer J.B. Kellenaers | 0573 297297 w

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT