logo-staring
Geef uw mening!

Als Medezeggenschapsraad hechten wij veel waarde aan een goed contact met de achterban. De oudergeleding van de MR heeft hiervoor onder andere contact met de Ouderraad. Om nog meer ouders te bereiken, lijkt het ons handig om gebruik te maken van een digitaal panel.

Af en toe zult u een mail krijgen met een link naar een korte vraag. Deze vraag verschijnt dan (nadat u bent ingelogd) op deze pagina. Helaas is de vraag niet zichtbaar op de mobiele website. Wilt u reageren, dan gaat u daarvoor naar 'de normale weergave van de website'.

Alvast bedankt voor uw reactie. Wij behartigen zo goed mogelijk de belangen van uw en onze kinderen en zijn blij met uw input!

Voor vragen of opmerkingen over deze pagina kunt u terecht bij mrsecretariaat@staring.nl.

De vorige vraag

Voor de zomervakantie stelden wij u de volgende vraag: "Kunt u aangeven of u in de toekomst dit soort vragen af en toe wilt beantwoorden." Daarbij kon u kiezen tussen:

  • Nee
  • Ja, maar niet als ik eerst moet inloggen
  • Ja, zelfs als ik eerst moet inloggen

De uitslag

In de figuur vindt u de resultaten. Bij elkaar hebben we 146 reacties gekregen, een mooie respons. Naar aanleiding van de uitslag en uw suggesties zullen we het volgende verbeteren / oppakken:

Inloggen

. Gezien de voorkeur van de stemmers zullen we de vragen voortaan achter uw staring-inlog plaatsen. Als u deze website vaker gebruikt, wordt uw inlog en wachtwoord automatisch gevuld. Een kleine moeite dus. Met een inlog voorkomt u dat een ander uw antwoord 'verbouwt'. We zullen de reacties anonimiseren, uw inlog wordt niet opgeslagen.

Mobiel stemmen. Mobiel stemmen was wel mogelijk, maar u werd getrakteerd op een foutmelding. Deze foutmelding hopen we bij de volgende uitvraag niet meer tegen te komen.

Dit panel is speciaal voor ouders. Leerlingen hebben een eigen 'panel'. Informatie hierover vindt u op de pagina Leerlingpanels. Mogelijk dat zij een dergelijk digitaal panel ook gaan inzetten.

Ouderkringen. We ontvingen een leuke suggestie over ouderkringen: Ouders komen per leergang (vwo onderbouw, vwo bovenbouw, havo onderbouw, etc.) een paar keer per jaar bij elkaar om ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen. Wij zullen deze suggestie bespreken met de schoolleiding en de ouderraad. Wellicht komt er iets moois uit voort.Disclaimer | Sitemap | | Contact | Webmail

Volg ons ook!