logo-staring
Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van het Staring College. De ouderraad is een meedenkende raad van enthousiaste ouders die in gesprek met de school gemeenschappelijk belangen behartigt. De ouderraad stelt zichzelf de volgende doelen:

  • Stimuleren van het contact tussen ouders en school. Onder andere door het jaarlijks organiseren van een thema-avond over een actueel onderwerp.
  • Toezien op de besteding van de gelden die via de vrijwillge ouderbijdrage worden geind en het toewijzen van een financiele bijdrage aan projecten.
  • Het adviseren van de schoolleiding met betrekking tot het schoolplan, kwaliteitsbeleid, tevredenheidsonderzoeken enzovoorts.
  • Een luisterend oor te hebben voor ouders over al wat leeft op het Staring College. Dit kunnen zowel positieve als minder positieve zaken betreffen.

De ouderraad 

mevrouw Hannah Zwiers (voorzitter)
mevrouw Joyce Boeijink

mevrouw Sonja Hottenhuis
mevrouw Monique Lohuis
mevrouw Mian Rouwhorst (secretaris) ouderraad@staring.nl 
de heer Robert Steg


De ouderraad is op zoek naar enthousiaste leden! Bij interesse kunt u contact opnemen met de secretaris.

Thema-avond

Elk jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond. Tijdens deze avond komt meestal een actueel pedagogisch thema aan de orde.Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!