Het bestuur

Per 1 januari 2022 is het Staring College op bestuurlijk niveau gefuseerd met het Assink lyceum, onder de naam Portuur. Bestuurlijke fusie Staring College en Assink Lyceum

De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking waarin beide scholen geheel zelfstandig zijn en blijven. De nieuwe bestuursvorm zorgt vooral dat we breed en kwalitatief goed onderwijs in onze regio kunnen blijven bieden. Het betekent ook meer baanzekerheid voor medewerkers van beide scholen. Maar het Staring College blijft het Staring College en het Assink lyceum blijft het Assink lyceum.

De naam Portuur is synoniem aan 'gelijke', 'medespeler', 'collega' of 'teamgenoot'. Met deze naam benadrukken we de verbinding en gelijkwaardigheid tussen de scholen, medewerkers, ouders en leerlingen. Daarnaast staat port ook voor 'haven' en veilige aanlegplaats voor zowel medewerkers als leerlingen.
 
Klik hier voor achtergrondinformatie over de fusie
In de video hieronder leggen we uit wat de bestuurlijke fusie inhoudt en wat dit betekent voor leerlingen, ouders en medewerkers.


Het bestuur en de directie

Directie | Staring College

mevrouw G.J. Stam (directeur) | 0573 297297 w | 06 29031406 p

College van bestuur | stichting Portuur

de heer G. van der Molen, bestuurder | info@portuur.nl   

Raad van toezicht

Raad van toezicht | Stichting Portuur

 mevr. J. Ch. Adolfsen (voorzitter)
de heer drs. P. Dillingh (vicevoorzitter)
de heer prof. dr. C. Aydin
mevrouw drs. W. Dijkman
de heer A.W. Schepers


Managementstructuur

Onze primaire taak is het geven van onderwijs. Daarom is een scheiding aangebracht tussen onderwijs en bedrijfsvoering. Met deze scheiding geven we het betrokken management de gelegenheid om hun aandacht te richten op het onderwijs.
Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT